บอร์ด รฟท.เคาะ 3 เส้นทาง ส่งท้าย “รถไฟทางคู่ เฟส 2”

19 มิ.ย. 2567 | 09:38 น.

ตามคาด “บอร์ด รฟท.” ไฟเขียว 3 เส้นทาง ส่งท้าย “รถไฟทางคู่ เฟส 2” วงเงิน 1.6 แสนล้านบาท เร่งชงคมนาคมเคาะ มิ.ย.นี้ คาดเปิดประมูลผู้รับจ้างภายในเดือนพ.ย.67

นายจิรุตม์  วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด รฟท. มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 678 กิโลเมตร (กม.) วงเงินรวมประมาณ 1.64 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 1.ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กม. วงเงิน 30,422 ล้านบาท 2.ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา ระยะทาง 321 กม. วงเงิน 66,270 ล้านบาท และ 3.ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ ระยะทาง 189 กม. วงเงิน 68,222 ล้านบาท เบื้องต้นตามแผนคาดว่าทั้ง 3 เส้นทาง จะเสนอต่อกระทรวงคมนาคมภายในเดือน มิ.ย.นี้ หลังจากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติภายในเดือน ก.ค.-ต.ค.67

 

“การก่อสร้างดังกล่าวรัฐบาลจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทั้งหมด โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายปีหรือกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้ตามความเหมาะสม ซึ่งทั้ง 3 โครงการจะต้องความเห็นจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้วย นอกจากนี้ รฟท. จะเร่งดำเนินการขออนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป”
 

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ตามแผนงานจะเริ่มขั้นตอนการประกวดราคาทั้ง 3 โครงการได้เร็วสุดประมาณเดือน พ.ย.67 เริ่มก่อสร้างปี 68 โดยช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา และช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 72 เดือน หรือประมาณ 6 ปี ส่วนช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี จะใช้เวลาก่อสร้าง 60 เดือน หรือประมาณ 5 ปี 

 

อย่างไรก็ตามด้านภาพรวมวงเงินการก่อสร้างทั้ง 3 โครงการที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 20,000 ล้านบาทนั้น มาจากการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 1.ค่าน้ำมัน 2.ค่าแฟกเตอร์ F ค่าใช้จ่ายแฝงทางอ้อม อาทิ ค่าประกันภัย ค่าดอกเบี้ย ค่าภาษี ซึ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่กรมบัญชีกลางคำนวณมาให้ และ 3.ค่าเวนคืนที่ดิน