กรมอนามัย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการผ่านออนไลน์

16 มิ.ย. 2567 | 01:00 น.

กรมอนามัย สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ หลายอัตรา ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2567

กรมอนามัย ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมอนามัย 21 อัตรา โดยรับสมัครทางทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2567 รายละเอียดการรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ กรมอนามัย มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร ดังนี้

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ

-นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)  1 อัตรา

-นายแพทย์ปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 1 อัตรา

2.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี) 4 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 1 อัตรา

-พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 4 อัตรา

3.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

-นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปฏิบัติราชการที่กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย) 1 อัตรา

4.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก) 1 อัตรา

-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี) 1 อัตรา

-เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช) 1 อัตรา

5.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

-เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ปฏิบัติราชการที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง) 1 อัตรา

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ กรมอนามัย คลิกที่หัวข้อ ข้าราชการ > ปี 2567 > "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอนามัย" ได้ตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่