สำนักงานเลขาธิการ สส. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 109 อัตรา

13 มิ.ย. 2567 | 01:30 น.

ข่าวดี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัคร วุฒิ ปวส. สอบบรรจุเป็นข้าราชการ 109 อัตรา เปิดสมัครผ่านระบบออนไลน์ เริ่ม 20 มิ.ย.นี้ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 109 อัตรา วุฒิ ปวส. เงินเดือน 12,650 บาท ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2567

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1.เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน 28 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-มีสภาพร่างกาย เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ความแข็งแรง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

2.เจ้าพนักงานจัดทำรายงานการประชุมปฏิบัติงาน 15 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเลขานุการ

-มีความสามารถในการจดรายงานการประชุม และถอดถ้อยคำเป็นตัวพิมพ์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลโปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิมพ์ภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 54 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

-มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมฐานข้อมูล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ และ ภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่านาทีละ 25 คำ

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาบัญชี หรือพณิชยการ หรือเลขานุการ หรือบริหารธุรกิจ หรือช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างเครื่องยนต์ หรือช่างเครื่องกล

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพณิชยการ หรือ เลขานุการ

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

6.ผู้ประกาศและรายงานข่าวปฏิบัติงาน 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ หรือเลขานุการ หรือประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา

-เป็นผู้มีเสียงเหมาะสมสำหรับใช้ในการกระจายเสียงได้

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

7.นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้า)  4 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า หรือเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

8.นายช่าง (ปฏิบัติงานทางช่างโยธา) 1 อัตรา

  • อัตราเงินเดือน 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือช่างสำรวจ หรือช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจโยธา

-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในเว็บไซต์ http://hris.parliament.go.th/job/  คลิกที่ "ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญหัวข้อ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน"

คลิกอ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน