สลาก N3 เลขสามหลัก แย้มขายใบละ 20 บาท คอหวยซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง

12 มิ.ย. 2567 | 23:49 น.

รายละเอียด สลาก N3 เลขสามหลัก หลังครม.ไฟเขียวกฎหมายสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ คาดจำหน่ายราคาฉบับละ 20 บาท ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านแอปฯเป๋าตัง เช็ครายละข้อมูลทั้งหมดรวมไว้ชัด ๆ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกฎหมายสำคัญของการออกหวยแบบใหม่ “สลาก N3” หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก โดยเห็นชอบ ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

จากการตรวจสอบสาระสำคัญของร่างกฎหมายโดยฐานเศรษฐกิจพบว่า มีการแจ้งข้อมูลรายละเอียดเอาไว้น่าสนใจ โดยเฉพาะประเภทรางวัลของการจำหน่ายสลากฯ ตัวเลขสามหลัก (N3) โดยมีประเภทรางวัลตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก ดังนี้

  • รางวัลสามตัวตรง : ผู้ซื้อจะต้องถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง 
  • รางวัลสามสลับหลัก : ผู้ซื้อจะต้องถูกหมายเลขแต่สลับตำแหน่ง 
  • รางวัลสองตรง : ผู้ซื้อจะต้องถูกทุกหมายเลขและตรงทุกตำแหน่ง
  • รางวัลพิเศษ : จะเป็นการสุ่มหมายเลขรางวัลพิเศษจากสลากฯ ที่ถูกรางวัลสามตรงจำนวน 1 รางวัล

 

ภาพประกอบข่าว หวยแบบใหม่ “สลาก N3” หรือ สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก

หากเรียกง่าย ๆ เหมือนที่ นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา ทวีสิน” บอกนั่นก็คือ สลาก 3 หลัก หรือ N3 จะเป็นสลากรูปแบบใหม่เพิ่มเติมจากสลาก 6 หลักที่มีในปัจจุบัน ซึ่งซื้อหนึ่งครั้ง เราจะเล่นได้ 4 เกมส์ (ลุ้นได้ 4 รางวัล) คือ 3 ตัวตรง, 2 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก และรางวัลพิเศษ 

ทั้งนี้ถ้าไม่ถูกรางวัลสลาก 3 หลัก หรือ N3 ในงวดนั้น ๆ ยังสามารถสะสมเงินรางวัลไปอีกงวดหนึ่งได้ แต่ได้แค่งวดเดียวเท่านั้น ถ้าอีกงวดหนึ่งยังไม่มีคนถูกรางวัลพิเศษอีก ก็นําเงินส่งเข้ารัฐเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันอีกครั้ง

เบื้องต้นแม้ว่าวัน-เวลาที่ชัดเจนของการออก สลาก 3 หลัก หรือ N3 จะยังไม่ชัด แต่ที่พอเห็นภาพได้คร่าว ๆ นั่นคือรายละเอียดของสลาก N3 ซึ่งกระทรวงการคลัง ระบุรายละเอียดเอาไว้ในเอกสารที่เสนอต่อเข้ามาให้ที่ประชุมครม. พิจารณา ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบของสลากฯ ตัวเลขสามหลัก

เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล ซึ่งประกอบด้วยหมายเลข ให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000-999 และไม่กำหนดหมายเลขไว้ในระบบล่วงหน้า) โดยผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้ (เป็นรูปแบบใหม่ที่สำนักงานสลากฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน)

สำนักงานสลากฯ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายสลากฯ ตัวเลขสามหลักได้อย่างต่ำ 40 ล้านฉบับต่องวด โดยจำหน่ายราคาฉบับละ 20 บาท 

ทั้งนี้ สลากฯ ตัวเลขสามหลัก จำหน่ายในรูปแบบดิจิทัล (ใช้ข้อมูลในระบบ) ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งจะมีการออกรางวัล เดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน (1 ปี จะมีการออกรางวัล 24 งวด)

การจัดสรรเงินรางวัล

สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้ 60% จากการจำหน่ายสลากฯ ตัวเลขสามหลักในแต่ละงวด (ไม่สามารถระบุเงินรางวัลได้ชัดเจน เนื่องจากเงินรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลากฯ)
ทั้งนี้ในการจัดสรรเงินรางวัลตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากฯ พ.ศ. 2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

  • 60% เป็นเงินรางวัล 
  • ไม่น้อยกว่า 23% เป็นรายได้แผ่นดิน 
  • ไม่เกินกว่า 17% เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากฯ ตัวเลขสามหลักด้วย

การสมทบเงินรางวัล

การออกรางวัลประเภทใดไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ให้นำเงินที่จัดสรรไว้สำหรับรางวัลประเภทนั้นสมทบไปเพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลสำหรับรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไป แต่ไม่เกินหนึ่งงวด

ทั้งนี้หากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลในรางวัลประเภทนั้นอีก ให้นำเงินรางวัลสมทบในประเภทนั้นนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป