ครม.เคาะแจกเงินรางวัล "สลากสามหลัก" งวดไหนไม่ถูกสมทบงวดถัดไป

11 มิ.ย. 2567 | 06:01 น.

ครม.ไฟเขียว ร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หลังกฤษฎีกาตรวจเสร็จ หากไม่มีใครถูกรางวัลในงวดนั้น ให้นำเงินสมทบในงวดถัดไป แต่ไม่เกินหนึ่งงวด

วันนี้ (11 มิถุนายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง เสนอ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อหมายเลขแต่ละหลักให้ครบสามหลัก เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลแต่ไม่เกินหนึ่งงวด และสามารถเลือกหมายเลขและหลักซ้ำกันได้ ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะจัดสรรให้ 60% ของจำนวนสลากตัวเลขสามหลักในแต่ละงวด

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในรายละเอียดของวัน และเวลาของการออกสลากสามตัว ทางสำนักงานสลากฯ จะไปพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจริง ๆ แล้วมีการเตรียมการเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

แหล่งข่าวจากกระกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับร่างกฎกระทรวงการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก พ.ศ. .... ที่เสนอเข้ามาในครั้งนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการตรวจพิจารณาแล้ว มีสาระสำคัญคือ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากตัวเลขสามหลัก 

ทั้งนี้ในรายละเอียดจะกำหนดให้ในการออกรางวัลประเภทใด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ให้นำเงินที่จัดสรรไว้สำหรับรางวัลประเภทนั้นสมทบไปเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัล สำหรับรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไป แต่ไม่เกินหนึ่งงวด

อย่างไรก็ตามหากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลในรางวัลประเภทนั้นอีก ให้นำเงินรางวัลสมทบในประเภทนั้นนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

“การดำเนินการดังกล่าว จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ที่สนใจสลากฯ สามารถเลือกซื้อรูปแบบของสลากฯ ได้หลากหลายขึ้น ซึ่งมีราคาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมาย หรือ หวยใต้ดิน ให้น้อยลงได้อีกด้วย” แหล่งข่าวระบุ

ต่อมา นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงรายละเอียดว่า ร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินจากการจำหน่ายสลากตัวเลขสามหลัก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อรูปแบบของสลากฯ ได้หลากหลายมากขึ้นตามราคาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นการช่วยให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายให้น้อยลงได้

 

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงรายละเอียดการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก

 

รูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก

เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000-999 และไม่กำหนดหมายเลขไว้ในระบบล่วงหน้า) โดยผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้ (เป็นรูปแบบใหม่ที่สำนักงานสลากฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน)

การจัดสรรเงินรางวัล

สำนักงานสลากฯ จัดสรรให้ 60% จากการจำหน่ายสลากฯ ตัวเลขสามหลักในแต่ละงวด (ไม่สามารถระบุเงินรางวัลได้ชัดเจน เนื่องจากเงินรางวัลจะแปรผันตามจำนวนผู้ที่ซื้อสลากฯ)

การสมทบเงินรางวัล 

  • ในการออกรางวัลประเภทใดไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนั้น ให้นำเงินที่จัดสรรไว้สำหรับรางวัลประเภทนั้นสมทบไปเพื่อจ่ายเป็นเงินรางวัลสำหรับรางวัลประเภทเดียวกันในงวดถัดไป แต่ไม่เกินหนึ่งงวด
  • หากการออกรางวัลงวดถัดไปไม่มีผู้ถูกรางวัลในรางวัลประเภทนั้นอีก ให้นำเงินรางวัลสมทบในประเภทนั้นนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน