เปิดสมัครงาน 300 ตำแหน่งบ.ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน เงินเดือน 4 หมื่น

20 พ.ค. 2567 | 04:15 น.

เปิดสมัครงาน 300 ตำแหน่งบ.ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน เงินเดือน 4 หมื่น บีโอไอร่วมมืออว. และสมาคมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวันสร้างโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ เน้นบุคลากรทักษะสูงสำหรับเตรียมโรงงานและการตั้งสายการผลิต

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ (BOI) เปิดเผยว่า บีโอไอได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสมาคมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาจบใหม่ได้เข้าทำงานกับบริษัทผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ระดับโลกจากไต้หวัน 7 บริษัท โดยมุ่งเน้นกลุ่มบุคลากรทักษะสูงสำหรับเตรียมโรงงานและการตั้งสายการผลิตในช่วงแรก รวมกว่า 300 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 20,000–40,000 บาท ผ่านงาน Online Job Matching

สำหรับในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ชั้นนำทั้งจากจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น จำนวนกว่า 40 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท 

โดยกระแสการลงทุนขนาดใหญ่ครั้งดังกล่าว ได้ช่วยสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรมใหม่ในประเทศไทย ยกระดับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม อีกทั้งช่วยสร้างงานที่มีคุณค่าและพัฒนาทักษะของบุคลากรไทยให้มีโอกาสได้เข้าทำงานและเรียนรู้เทคโนโลยีจากบริษัทผู้ผลิต PCB ชั้นนำอันดับต้นของโลก

เปิดสมัครงาน 300 ตำแหน่งบ.ผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไต้หวัน เงินเดือน 4 หมื่น

นายนฤตม์ กล่าวอีกว่า 7 บริษัทรายใหญ่จากไต้หวันดังกล่าว ได้ตัดสินใจลงทุนในไทยเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจะมีการจ้างงานรวมกว่า 5,000 คน ขณะนี้บริษัทเหล่านี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และอ่างทอง 

ซึ่งคาดว่าโรงงานบางส่วนจะสร้างเสร็จและพร้อมเริ่มผลิตภายในปีนี้ และบางส่วนจะเริ่มผลิตในปี 2568 จึงมีความจำเป็นต้องเร่งจัดหาบุคลากร โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรทักษะสูงสำหรับเตรียมโรงงานและการตั้งสายการผลิตในช่วงแรกในงานวิศวกร ฝ่ายผลิต งานออกแบบ งานพัฒนาซอฟต์แวร์ งาน QA/QC งานฝ่ายโลจิสติกส์ และงานฝ่ายการตลาด 
 

"การรับสมัครงานในครั้งดังกล่าวนี้เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาจบใหม่หรือกำลังจะจบการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกสาขา รวมถึงสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสเดินทางไปฝึกอบรมที่จีนหรือไต้หวัน"

นายนฤตม์ กล่าวอีกว่า งาน Job Matching ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาไทยมีโอกาสทำงานในบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก รวมถึงได้รับการฝึกฝนทักษะใหม่ และเป็นจุดเริ่มต้นของการสนับสนุนด้านการจัดหาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยบีโอไอจะขยายผลไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นต่อไป