ครม.สัญจร ปาดหน้า ไตรภาคี ขึ้นค่าแรง 400 บาท ตุลาคม 2567

14 พ.ค. 2567 | 06:17 น.

ครม.สัญจร เพชรบุรี ไฟเขียว ไทม์ไลน์ ขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 400 บาท พฤษภาคม-ตุลาคม 2567 ปาดหน้า บอร์ดค่าจ้าง-ไตรภาคี ถก วันนี้

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2567 รับทราบรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้าง 400 บาท ทั่วประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการค่าจ้างได้ดำเนินการ ดังนี้ 

เดือนพฤษภาคม 2567

  • กำหนดให้สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567
  • กำหนดให้มีการประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567

  • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อให้การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิซาการและกลั่นกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างมีหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เดือนกันยายน-ตุลาคม 2567

  • สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อทบทวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 และเสนอประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โดยในวันนี้ (14 พ.ค.67) คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 5/2567 ที่มีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน จะประชุมพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 400 บาทหรือไม่ เวลา 13.30 น.