NETA สนใจทำโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

18 เม.ย. 2567 | 06:46 น.

“นฤมล”เผยบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า NETA สนใจทำโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดว่า จากการพบหารือ นายแจ็กกี้ แซ่เฉิน อุปนายกสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมด้วยนาย Zhu Xijun ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แพน-เอเชีย ซิลค์ โรด จำกัด ได้หารือความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า นายแจ็กกี้ เข้าพบในนามภาครัฐบาลนครหนานหนิง ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ด้านพาณิชย์ของรัฐบาลหนานหนิง ประจำราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ นครหนานหนิงเป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองตนเองกว่างซีจ้วง และที่ผ่านมามีผู้ประกอบการชาวจีนจากกว่างซีจำนวนมาก ได้มาลงทุนในประเทศไทย เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้า NETA ที่นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก

                            NETA สนใจทำโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

ปัจจุบัน NETA ได้ริเริ่มโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย โดยขอรับการสนับสนุนจากผู้แทนการค้าไทย และรัฐบาลไทย ในการประสานงานกับ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการไทย

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวอีกว่า นายแจ็กกี้ ได้กล่าวถึงการจัดงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) ณ นครหนานหนิง ซึ่งเป็นเวทีสำหรับภาคธุรกิจ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานและสร้างฐานการค้าใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นมาแล้วถึง 20 ครั้ง มีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และหวังว่างานในปี 2567 จะมีผู้ประกอบการชาวไทยเข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น พร้อมเชิญผู้แทนการค้าไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวยินดีสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการไทย พร้อมเป็นคนกลางประสานงานให้คณะผู้แทนจากมณฑลกว่างซีจ้วง ที่จะเดินทางมาเยือนไทยช่วงระหว่างวันที่ 21-23 เมษายนนี้ ได้เข้าพบเพื่อหารือรายละเอียดความร่วมมือกับผู้บริหาร กบข. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

                       NETA สนใจทำโครงการสนับสนุนสวัสดิการและยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการไทย

ในส่วนของการจัดงาน China-ASEAN Expo (CAEXPO) นั้น ยินดีตอบรับคำเชิญการเข้าร่วมงาน และจะร่วมประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการชาวไทยต่อไป