วาระครม. เคาะ งบปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้าน ถมแจกเงินดิจิทัล 1.5 แสนล้าน

18 เม.ย. 2567 | 00:00 น.

จับตาวาระครม. เศรษฐา เคาะ งบประมาณปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้าน พ่วงงบกลาง-รายการใหม่ เงินดิจิทัลวอลเล็ต 1.5 แสนล้าน กระตุ้นเศรษฐกิจ รายจ่ายลงทุนทะลุ 9 แสนล้าน งบกลางพุ่ง 8 แสนล้าน หั่นเหี้ยน 2.8 ล้านล้าน จากทั้งหมด 6.5 ล้านล้าน

วันนี้ (18 เมษายน 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท พร้อมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณฯ โดยให้หน่วยงานรับงบประมาณเสนอการปรับปรุงรายระเอียดงบประมาณต่อนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด พิจารณาเห็นชอบและส่งให้สำนักงบประมาณ ภายในวันที่ 20 เมษายน 67 

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นของกรอบงบประมาณปี 68 วงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท อาทิ รายจ่ายประจำ 2.7 ล้านล้านบาท รายจ่ายลงทุน 9 แสนล้านบาท รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.5 แสนล้านบาท 

“สำหรับงบประมาณที่จะนำมาทำโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต คนละ 10,000 บาท ในส่วนแหล่งที่มาจากงบประมาณปี 68 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาทจะอยู่ในงบกลาง เป็นรายการใหม่ซึ่งจะตั้งเป็นชื่อโครงการเฉพาะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งปกติงบกลางจะมีทั้งหมด 11 รายการ เมื่อเพิ่มอีก 1 รายการ รวมทั้งหมดเป็น 12 รายการ รวมงบกลางทั้งหมด 805,745 ล้านบาท”แหล่งข่าวระบุ 

แหล่งข่าวกล่าวว่า งบประมาณปี 68 นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องการลงทุน ทำให้รายจ่ายลงทุนในปี 68 หรือคิดเป็น 24 % มากกว่ารายจ่ายลงทุนปีงบประมาณปี 67 ค่อนข้างมาก  ที่ตั้งรายจ่ายลงทุนไว้ 7.1 แสนล้านบาท หรือ คิดเป็น 20.4 % 

รายงานข่าวเพิ่มเติมว่า ขั้นตอนหลังจากผ่านครม.ในวันนี้แล้ว จะให้หน่วยรับงบประมาณในแต่ละกระทรวงจะมีการปรับปรุงหรือไม่ แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่หน่วยงานตัวเองได้รับและอยู่ในคำขอที่ส่งเข้ามาก่อนหน้านี้ ขอรายการใหม่ไม่ได้ ต้องเป็นคำขอเดิม

ทั้งนี้ คำขอเดิมทั้งหมด 6.5 ล้านล้านบาท จึงต้องตัดให้อยู่ในกรอบวงเงิน 3.752 ล้านล้านบาท ภายใต้นโยบายรัฐบาล 142 ประเด็น 

โดยหลังจากเปิดให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแล้ว สำนักงบประมาณจะนำผลของการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ ฯ เข้าที่ประชุมครม.ในวันที่ 23 เมษายน 67

หลังจากนั้นสำนักงบประมาณจะเปิดรับฟังความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ 7 วัน และนำผลการรับฟังความคิดเห็นให้ครม.รับทราบและเห็นชอบข้อเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 68 รวมถึงให้สำนักงบประมาณจัดพิมพ์ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 68 และเอกสารประกอบงบประมาณ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 67

ก่อนที่จะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 68 ให้ครม.เห็นชอบในวันที่ 28 พฤษภาคม 67 และเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 5-6 มิถุนายน 67