เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าโต 3 เท่า ปี 2588

17 เม.ย. 2567 | 11:42 น.

เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าเพิ่มมูลค่า 3 เท่าในปี 2588 พบปี 66 ติดลบ 21% ขณะที่ภาพรวมนิวซีแลนด์ส่งออกสินค้าหดตัว 4.5% ขาดดุลการค้า 13,600 ล้านเหรียญสหรัฐ ค่าครองชีพพุ่ง 7% 

หลังจากที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงร่วมกัน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

  • ความตกลงด้านการศึกษา ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทย และมหาวิทยาลัยแมสซีย์ ประเทศนิวซีแลนด์
  • ความตกลงด้านการจัดหา ซ่อมแซมและการบำรุงรักษา ระหว่าง Thai Aviation Industries Co., Ltd. ประเทศไทย และ NZSkydive Limited ประเทศนิวซีแลนด์

ทั้งนี้ หนึ่งในผลลัพธ์สำคัญจากการหารือครั้งนี้ คือ การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยไทยและนิวซีแลนด์ตั้งเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 3 เท่า ภายในปี 2588 ซึ่งจะสอดคล้องกับความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย - นิวซีแลนด์ (Thai - New Zealand Closer Economic Partnership Agreement : TNZCEP) ที่เพิ่มพูนการค้าทวิภาคีของทั้งฝ่ายมาตั้งแต่ปี 2548

ฐานเศรษฐกิจ เปิดข้อมูลจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ โดยพบว่า ปี 2566 การค้า ไทย-นิวซีแลนด์ มีมูลค่ารวม 2,242.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปี 65 ถึง 21.2% โดยไทยส่งออกไปนิวซีแลนด์ 1,404.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ติดลบถึง 24.94% ส่วนนิวซีแลนด์ส่งออกสินค้ามาไทยได้ 838.18 ล้านเหรียญสหรัฐ ติดลบ 14% ทั้งนี้ไทยได้ดุลการค้าราว 565.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกหลักของไทยไปนิวซีแลนด์

  1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 621.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  2. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 68.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  3. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 38.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

สินค้านำเข้าหลักของไทยจากตลาดนิวซีแลนด์

  1. นมและผลิตภัณฑ์นม 457.11 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ 44.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  3. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ 76.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าโต 3 เท่า ปี 2588 เปิดมูลค่าการค้า ไทย-นิวซีแลนด์ หลังตั้งเป้าโต 3 เท่า ปี 2588  

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ ยังรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์ประจำปี 2566 โดยระบุว่า ภาคการส่งออกนิวซีแลนด์ มีมูลค่า 68,700 ล้านเหรียญดอลลาร์หดตัว 4.5% เมื่อเทียบกับปี 2565 ขณะที่การนำเข้าสินค้าลดลง 5% มีมูลค่า 82,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้นิวซีแลนด์ขาดดุลการค้ามูลค่า 13,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนหนึ่งเป็นผลจากในช่วงต้นปี เกาะเหนือได้รับความเสียหายจากพายุไซโคลน Hale และ Gabrielle เกิดภาวะน้ำท่วมและสร้างความเสียหายในพื้นที่ อีกทั้ง ในช่วงครึ่งปีหลังราคาสินค้าส่งออกสำคัญลดลง อาทิ นมผงและเนื้อแกะ ประกอบกับการส่งออกสินค้านมผง เนย ชีสต์และเนื้อไปจีนลดลง

ด้านการนำเข้าสินค้าในช่วงครึ่งปีหลังของนิวซีแลนด์ลดลง เนื่องจากนิวซีแลนด์ลดการนำเข้ารถยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และ น้ำมันปิโตรเลียม

ทั้งนี้ ปัจจุบันค่าครองชีพนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 7% อัตราดอกเบี้ยนโยบายนิวซีแลนด์อยู่ที่ 5.5% อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.7% อัตราการว่างงานอยู่ที่ 4% อัตราค่าจ้างแรงงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.9% ต่อชั่วโมง