การรถไฟฯ เผยผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับกรุงเทพฯก่อนวันสุดท้ายสงกรานต์ 2567

15 เม.ย. 2567 | 05:45 น.

การรถไฟแห่งประเทศไทย รายงานสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2567 มีผู้โดยสารทยอยเดินทางกลับก่อนวันหยุดสุดท้ายของเทศกาล พร้อมเน้นยำความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า วันนี้ (15 เมษายน 2567) ในช่วงเช้ายังคงมีผู้โดยสารบางส่วนได้ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของขบวนรถทางไกล และขบวนรถชานเมือง ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของพี่น้องประชาชน เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการสูงสุด

สำหรับภาพรวมการโดยสารที่เดินทาง เมื่อวานนี้ (14 เมษายน 2567) การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร 1 ขบวน และเพิ่มตู้โดยสารจนเต็มหน่วยลากจูงในขบวนรถที่มีเดินประจำ 214 ขบวนต่อวัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถไฟ จำนวนทั้งสิ้น 76,429 คน

  • แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 37,568 คน
  • ผู้โดยสารขาเข้า 38,861 คน

สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 27,443 คน

  • รองลงมาสายตะวันออกเฉียงเหนือ 18,504 คน
  • สายเหนือ 12,689 คน
  • สายมหาชัย 8,220 คน
  • สายตะวันออก 8,145 คน
  • และสายแม่กลอง 1,428 คน

 

นอกจากนี้ ด้านมาตรการความปลอดภัย การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านปฏิบัติการของทุกหน่วยตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการดูแลความเรียบร้อย โดยได้ร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนรถไฟ จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และจัดตั้งศูนย์ปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยจากกล้องวงจรปิด CCTV ตามสถานีรถไฟและบนขบวนรถทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้โดยสารเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

รวมถึงได้เพิ่มกำลังพนักงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทั้งบนขบวนรถ และสถานี นอกจากนี้ ได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอาสาสมัครเฝ้าระวังทางผ่านเสมอระดับรถไฟ – รถยนต์ ที่มีความเสี่ยง หรือมีสถิติอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจสภาพทางให้มีความปกติมั่นคงปลอดภัยต่อการเดินรถ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน

ขณะเดียวกันยังขอความร่วมมือแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาทิ การให้หยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า 5 เมตร ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นภายในระยะ 30 เมตร ก่อนถึงทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ และหากเห็นป้ายสัญลักษณ์ ได้แก่ ป้ายหยุด ป้ายเตือนรูปกากบาท“ระวังรถไฟ” ป้ายทรงสีเหลี่ยมขนมเปียกปูนสีอำพันมีเครื่องจักรไอน้ำและรั้วกั้น ให้ชะลอความเร็ว และดูให้แน่ใจว่าไม่มีรถไฟแล่นผ่านมา เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้ทาง

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.