พาณิชย์ ลงนามความเขตเศษฐกิจพิเศษเทียนจิน ดันเศรษฐกิจไทย

15 เม.ย. 2567 | 01:00 น.

กระทรวงพาณิชย์ ลงนามความร่วมมือเขตพัฒนาเศรษฐกิจเทียนจิน (TEDA) จัดตั้งกลไกผลักดันเศรษฐกิจไทย ปัจจุบันมีวิสาหกิจต่างชาติกว่า 3,300 ราย เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาฯ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ ดร.ภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองประธานอนุกรรมการฯ และนางสาวชญานุช มณีรินทร์ คณะอนุกรรมการฯพร้อมด้วย ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเดินทางเยือน นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อ ลงนามความร่วมมือ ร่วมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (Tianjin Economic-Technological Development Area: TEDA) โดยมี นาย LianMao Jun เลขาธิการคณะกรรมการพรรคเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ปินไห่และสมาชิกคณะกรรมการประจำพรรค ณ นครเทียนจินพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นสักขีพยาน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุมในหลากหลายด้าน อาทิ ความร่วมมือด้านการจัดตั้งกลไกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวางแผนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายส่งเสริมการลงทุนความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ความร่วมมือด้านการขนส่งท่าเรือ ความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำ และความร่วมมือในการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ TEDA เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติรุ่นแรกของประเทศจีนที่จัดตั้งขึ้นกว่า 40 ปี

ปัจจุบันมีวิสาหกิจต่างชาติกว่า 3,300 ราย เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาฯ แห่งนี้ เช่น Motorola, Toyota, Honda, SAMSUNG Electronics, Freescale Semiconductor, Nestlé, SEW และ Novo Nordisk เป็นต้น โดยมีอุตสาหกรรมหลัก 4 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communication) อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องจักร และอุตสาหกรรมการแพทย์ชีวภาพ มี GDP ต่อหัวเทียบเท่าประเทศพัฒนาแล้ว