เปิดรายได้ 4 บริษัท เอี่ยว "กากแคดเมียม" สมุทรสาคร-ตาก-ชลบุรี

08 เม.ย. 2567 | 02:50 น.

เปิดรายได้ 4 บริษัท เอี่ยว "กากแคดเมียม" สมุทรสาคร-ตาก-ชลบุรี หลังพบความเชื่อมโยงจากบริษัทที่จังหวัดตาก แจ้งเคลื่อนย้ายตะกรันจากการหลอมสังกะสี ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม 38%

จากกรณีหลายหน่วย ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เปิดปฏิบัติการ ตรวจสอบอย่างเข้มข้น หลังพบการการขนย้าย "กากแร่แคดเมียม" ซึ่งเป็นตะกรันจากการหลอมสังกะสี ที่มีการปนเปื้อนของแคดเมียม 38% ของบริษัทเบาด์ แอนด์ บียอน จำกัด (มหาชน) ประมาณ 15,000 ตันกระจายออกไปยังพื้นที่ต่างๆ

ข้อมูลจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตำรวจบก.ปทส. พบและเข้าตรวจสอบขยายผลโกดังจัดเก็บที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 3 จุด คือ

จัดเก็บอยู่ที่โรงงานหลอมอลูมิเนียม บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ,บริษัท อิฟง จำกัด จังหวัดชลบุรี ,บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด เป็นต้น

ซึ่งได้มีการออกประกาศควบคุมพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย แล้วเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไป

กากแคดเมียม

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ "กากแคดเมียมอันตราย" ตามข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และบก.ปทส. ผ่านระบบบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร Creden Data จากฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบข้อมูลดังนี้

 

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 โดยดำเนินธุรกิจเหมืองแร่สังกะสีและถลุงโลหะสังกะสี ในจังหวัดตาก ภายใต้ชื่อ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI

ต่อมา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PDI

และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า BEYOND เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจใหม่ในธุรกิจโรงแรมและบริการ มีทุนจดทะเบียน 3,098,246,510.00 บาท

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านโรงแรมและบริการ (Hospitality) โดยปัจจุบันมีทรัพย์สินสองแห่ง ได้แก่ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River) และ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ (Capella Bangkok)

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สำหรับงบการเงินนำส่ง ปี 2566 พบว่า บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม 13,615.41 ล้านบาท ,รายได้รวม 2,996.65 ล้านบาท ,รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,737.97 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 158.17 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง 4 ปี มีดังนี้

  • งบปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 5.76 ล้านบาท
  • งบปี 2563 กำไรสุทธิ  80.44 ล้านบาท
  • งบปี 2564 กำไรสุทธิ  877.73 ล้านบาท
  • งบปี 2565 ขาดทุนสุทธิ  341.95 ล้านบาท

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด 

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ต่อมา ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 37,000,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน เป็นการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ วัตถุประสงค์ คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ส่วนประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด เปลี่ยนเป็นการขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หลอมเศษโลหะ ซื้อมา-ขายไป เศษโลหะชนิดต่างๆ

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 132 หมู่ที่ 2 ถนนเอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2คน ได้แก่ นายเจษฎา เก่งรุ่งเรืองชัย และนางวรรณา เก่งรุ่งเรืองชัย โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท 

บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด

สำหรับงบการเงินนำส่งปี 2566 พบว่าบริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด มีสินทรัพย์รวม 147,879,214 บาท ,รายได้รวม 135,137,387 บาท ,รายจ่ายรวม 138,909,179 บาท และขาดทุนสุทธิ 5,294,284 บาท

สำหรับผลประกอบการย้อนหลัง 4 ปีมีดังนี้

  • ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 13,304,687 บาท
  • ปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 10,136,275 บาท
  • ปี 2564 กำไรสุทธิ 5,760,421 บาท
  • ปี 2565 กำไรสุทธิ 2,716,632 บาท

บริษัท อิฟง จำกัด 

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น18,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียน เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และได้เปลี่ยนเป็นการผลิต เเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ในการส่งงบการเงินปีล่าสุด

บริษัท อิฟง จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 394/2 หมู่ที่ 4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2คนได้แก่ นายหม่า ยา เผิง และนายเซียว ฟุ เถา โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท 

สำหรับข้อมูลนำส่งงบการเงินปี 2565 พบว่าบริษัท อิฟง จำกัด มีสินทรัพย์รวม 74,007,236 บาท ,หนี้สินรวม 73,339,123 บาท ,รายได้รวม 169,583,915 บาท ,รายจ่ายรวม 164,328,941 บาท และมีกำไรสุทธิ 5,254,974 บาท

เปิดรายได้ 4 บริษัท เอี่ยว \"กากแคดเมียม\" สมุทรสาคร-ตาก-ชลบุรี

บริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท ประเภทธุรกิจตอนจดทะเบียนเป็นการให้สินเชื่อเพื่อการค้า และการลงทุน บริการรับค้ำประกันหนี้สิน ต่อมาเปลี่ยนเป็นการขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ขายส่งเศษโลหะและโลหะเก่าทุกชนิด ในการส่งงบการเงินปีล่าสุด


ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด อยู่ที่ 96/18 หมู่ที่ 6 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร มีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 คน ได้แก่ นายจาง เซิน ม่าว และนางสาวหลิว ซิน ยู โดยกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท 

สำหรับข้อมูลงบการเงินนำส่งปี 2565 พบว่าบริษัท ซิน หงส์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด มีสินทรัพย์รวม 41,863,742 บาท ,หนี้สินรวม 54,609,252 บาท ,รายได้รวม 3,253,030 บาท ,รายจ่ายรวม 6,163,106 บาท และขาดทุนสุทธิ 4,346,207 บาท