ครม.ถกขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท/วัน นำร่อง 10 จังหวัด รับสงกรานต์

01 เม.ย. 2567 | 23:20 น.

ลุ้นวาระครม. วันนี้ หารือการปรับ ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รอบใหม่ ภายหลังคณะกรรมการค่าจ้าง ได้ข้อสรุปขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400 บาท/วัน นำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัดท่องเที่ยว เป็นของขวัญรับเทศกาลสงกรานต์ 2567

วันนี้ (2 เมษายน 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีวาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ หรือ ค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่ง กระทรวงแรงงาน จะเสนอเข้ามาเป็นวาระเพื่อทราบเข้ามายังที่ประชุมครม.พิจารณา

สำหรับรายละเอียดของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งนี้ เป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 ที่มี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรม สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป โดยนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด

ทั้งนี้จะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นเงินวันละ 400 บาท ซึ่งถ้าเสนอให้ที่ประชุมครม.เห็นชอบได้ภายในวันที่ 2 เมษายน 2567 แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะมีการประกาศ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 เป็นต้นไป เพื่อเป็นของขวัญวันปีใหม่ไทย หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับผู้ใช้แรงงานต่อไป

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ว่า การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยให้ปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ วันละ 400 บาท และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2567 นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด ดังนี้

  1. กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตปทุมวัน และเขตวัฒนา
  2. จังหวัดกระบี่ เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง
  3. จังหวัดชลบุรี เฉพาะเขตเมืองพัทยา
  4. จังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
  5. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะเขตเทศบาลหัวหิน
  6. จังหวัดพังงา เฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคัก
  7. จังหวัดภูเก็ต
  8. จังหวัดระยอง เฉพาะเขตตำบลบ้านเพ
  9. จังหวัดสงขลา เฉพาะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
  10. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยฝ

 

การปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำ หรือค่าจ้างขั้นต่ำ วันละ 400 บาท นำร่องในเขตพื้นที่จังหวัด 10 จังหวัด

สำหรับการการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ในพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัด ที่มีค่าแรง 400 บาทต่อวันในครั้งนี้ บอร์ดค่าจ้าง แจ้งเหตุผลว่า จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นั่นเพราะธุรกิจการให้บริการที่พักแรมมีการขยายตัวสูง อีกทั้ง 10 จังหวัดก็เป็นพื้นที่จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงด้วย

อย่างไรก็ตามภายหลังจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทต่อวันไปแล้ว คณะกรรมการค่าจ้าง จะติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างด้วยความรอบคอบต่อไปด้วย