"ธปท." ชี้เศรษฐกิจเดือน ก.พ. ขยายตัวระดับต่ำ-ส่งออกยังหดตัว

30 มี.ค. 2567 | 02:49 น.

"ธปท." ชี้เศรษฐกิจเดือน ก.พ. ขยายตัวระดับต่ำ-ส่งออกยังหดตัว เผยการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในบางหมวด ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน BOT Monthly Briefing โฆษกพบสื่อ เดือน มี.ค.2567 ว่า เศรษฐกิจไทยในเดือน ก.พ.2567 โดยรวมยังขยายตัวในระดับต่ำ 

โดยภาคบริการยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามรายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ด้านการลงทุนภาคเอกชนและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นในบางหมวด
 

ขณะที่การส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากหลายกลุ่มสินค้ายังถูกกดดันจากอุปสงค์โลกที่ฟื้นตัวช้า สินค้าคงคลังที่อยู่ในระดับสูง และปัจจัยเชิง โครงสร้างการผลิตของไทย ด้านการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำของรัฐบาลกลาง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเงินเฟ้อทั่วไปน้อยลง จากหมวดพลังงานเป็นสำคัญ ตามราคาน้ำมันเบนซินที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก 

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับตัวลดลงเล็กน้อย ตามราคาอาหารในหมวดพื้นฐาน จากผลของฐานที่สูงในปีก่อน ตลาดแรงงานทรงตัวจาก เดือนก่อนโดยการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมที่ลดลงถูกชดเชยด้วยการจ้างงานในภาคบริการ
 

ส่วนการระดมทุนของภาคธุรกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นทั้งสินเชื่อ ตราสารหนี้และตราสารทุน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลตาม ดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในเดือน มี.ค.2567 ยังมีแรงส่งจากการท่องเที่ยว แต่ยังคงต้องติดตามการฟื้นตัวของการส่งออกสินค้าและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ส่วนความเสี่ยงที่ต้องติดตามในระยะข้างหน้า ได้แก่ 1.การฟื้นตัวของการค้าโลก โดยเฉพาะการค้าที่เกี่ยวกับภาคการผลิต 2.ผลกระทบจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ และ3.การใช้จ่ายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ