เงินเดือนครู 2567 หลังบอร์ด ก.ค.ศ. ไฟเขียวไขข้อสงสัยใครบ้างได้ปรับ

29 มี.ค. 2567 | 01:21 น.

เงินเดือนครู 2567 บอร์ด ก.ค.ศ.ไขข้อสงสัยใครบ้างได้ปรับเงินเดือนหลังมีมติอนุมัติปรับเงินเดือนพร้อมจ่าย 1 พ.ค.นี้ กลุ่มไหนบ้างได้รับเงินเดือนใหม่

เงินเดือนครู 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หรือ ก.ค.ศ. การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา

เงินเดือนครู 2567  ก.ค.ศ.ใครบ้างที่ได้รับปรับอัตราเงินเดือน

เงินเดือนครู 2567  ก.ค.ศ. มีมติปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ พ.ศ.2547 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 

กลุ่มที่ 1

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุทุกคุณวุฒิ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568

กลุ่มที่ 2

ปรับชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ก่อนวันที่อัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่มีผลบังคับใช้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568) และได้รับอัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราสูงที่กำหนดในแต่ละคุณวุฒิ ให้ได้รับการปรับเงินเดือนชดเชย


สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร 38 ค.(2) ต้องรอประกาศจาก สำนักงาน ก.พ. เนื่องจาก พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฯ กำหนดให้ใช้บัญชีเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญโดยอนุโลม

เงินเดือนครู 2567


 

กรณีเป็นครูอัตราจ้าง จบปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ พนักงานราชการ หรือครูธรุการ ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนใหม่ด้วยหรือไม่?

การปรับอัตราเงินเดือนในครั้งนี้ เป็นการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น.

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา