"สุรพงษ์" สแกนพื้นที่สถานีอยุธยา ลุย "ไฮสปีดไทย-จีน

28 ก.พ. 2567 | 09:05 น.

"สุรพงษ์" เปิดแผนคืบหน้าสร้างไฮสปีดไทย-จีน หลังลงพื้นที่สถานีอยุธยา ขณะที่งานสัญญา 3 - 5 งานโยธา ช่วงสถานีโคกกรวด - นครราชสีมา เล็งชงบอร์ดรฟท.ไฟเขียวปรับกรอบวงเงิน

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สถานีอยุธยา ปัจจุบันภาพรวมการก่อสร้างโครงการมีคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 31 ซึ่งการรถไฟฯ ได้เร่งรัดติดตามการก่อสร้าง รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถ เปิดให้บริการได้ตามแผนงานที่วางไว้

"สุรพงษ์" สแกนพื้นที่สถานีอยุธยา ลุย "ไฮสปีดไทย-จีน

ด้านการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสถานีอยุธยา โดยรูปแบบโครงสร้างอาคารได้ยึดการดำเนินการตามผลการศึกษา การออกแบบรายละเอียด และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นการสร้างทางรถไฟบนแนวเส้นทางเดิมไม่ได้ทำการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ตลอดจนโบราณสถานในพื้นที่ใกล้เคียง

นอกจากนี้รูปแบบการก่อสร้างได้ยึดหลักอารยสถาปัตย์ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก และคำนึงถึงประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นสำคัญ

"สุรพงษ์" สแกนพื้นที่สถานีอยุธยา ลุย "ไฮสปีดไทย-จีน

สำหรับโครงการไฮสปีดไทย-จีน งานสัญญาที่ 3 - 5 งานโยธา สำหรับช่วงสถานีโคกกรวด - นครราชสีมา ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ แก้ปัญหาการปรับแบบการก่อสร้างจากคันทางระดับดินเป็นทางรถไฟยกระดับ ช่วงสถานีโคกกรวด – ภูเขาลาด ระยะทางประมาณ 7.85 กม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางปรับรูปแบบก่อสร้างเป็นทางรถไฟยกระดับ และปรับกรอบวงเงิน รวมถึงระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก 36 เดือน จากคณะกรรมการรถไฟฯ พร้อมให้การรถไฟฯ เร่งรัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ กรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงาน EIA ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน