เปิดแล้ว “ทางหลวง” สร้างถนน ทล.2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล 29 กม.

25 ก.พ. 2567 | 07:19 น.

“ทางหลวง” เดินหน้าสร้างถนน ทล.2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล จ.บุรีรัมย์ ขนาด 4 ช่องจราจร วงเงิน 599 ล้านบาท เเล้วเสร็จ หวังแก้ไขปัญหาจราจรติดขัด เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้ประชาชน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูลพื้นที่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่าง กม.3+500 - กม.43+193 รวมระยะทาง 29.6 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 599 ล้านบาท แล้วเสร็จ 

 

สำหรับทางหลวงหมายเลข 2074 นี้ เป็นทางหลวงสายสำคัญในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองบุรีรัมย์ไปยังอำเภอต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงสนามบินบุรีรัมย์ ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น 
 

ที่ผ่านมาทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีตและเกาะกลางแบบยก พร้อมทั้งก่อสร้างสะพานข้ามคลอง จำนวน 3 แห่ง รวมงานติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบริเวณทางแยกและจุดกลับรถ 

เปิดแล้ว “ทางหลวง” สร้างถนน ทล.2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล 29 กม.

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้ทำการเปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้ในการสัญจร เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้แก่ผู้ใช้ทางให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภาคอีสานได้สำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 

เปิดแล้ว “ทางหลวง” สร้างถนน ทล.2074 สายบุรีรัมย์ - ลำน้ำมูล 29 กม.