บัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด ผู้ป่วยภาวะไขมันในเลือดสูง เริ่ม 1 มี.ค.

21 ก.พ. 2567 | 11:32 น.

บัญชีกลางเพิ่มรายการยาฉีด ผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง หนุนข้าราชการเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพต่อการรักษา เริ่ม 1 มี.ค.เป็นต้นไป

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ร่วมกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาฉีด สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง ที่ใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง

โดยกำหนดเพิ่มรายการยาฉีดชนิดใหม่ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. ภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 อีก 1 รายการ จากเดิมผู้ป่วยสามารถเบิกได้ จำนวน 2 รายการ ทำให้ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง สามารถเข้าถึงยาเพื่อการรักษาดังกล่าวได้ 3 รายการ 

ทั้งนี้ มีอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ดังนี้  

  1. ยา Evolocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
  2. ยา Alirocumab  ราคา 5,000 บาท ต่อเข็ม
  3. ยา Inclisiran  ราคา 50,000 บาท ต่อเข็ม

“เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว สามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภาระงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือจากสถานพยาบาลในการใช้ยาฉีดดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางกำกับการเบิกจ่ายค่ายาที่กำหนดขึ้น โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากผู้ป่วย” 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป  หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง  หมายเลขโทรศัพท์  0 2127 7000 ต่อ 6850  ในวันและเวลาทำการ