จักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตฯเชียงใหม่ ชูนวัตกรรม เทคโนฯขับเคลื่อนธุรกิจ

21 ก.พ. 2567 | 10:48 น.

หลังนั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย “จักริน วังวิวัฒน์”ประกาศเดินหน้าสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับภูมิภาค พร้อมหนุนผู้ประกอบการเข้าสู่กระแสอาหารแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมมีมติเลือก "นายจักริน  วังวิวัฒน์" กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมต่ออีกสมัย 

จักริน วังวิวัฒน์  ประธานสภาอุตฯเชียงใหม่ ชูนวัตกรรม เทคโนฯขับเคลื่อนธุรกิจ

นายจักริน  วังวิวัฒน์ กล่าวถึงการขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ว่า จะทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ และสานต่อนโยบายที่ได้กำหนดไว้  คือ “นโยบาย 3 I” ประกอบด้วย Innovation-Implementation- Investment  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการหลังเจอกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในหลายๆด้าน การดำเนินธุรกิจในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจ

สำหรับโครงการ Northern Thailand Food Valley ที่สภาอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอด  หลังจากนี้จะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคและประเทศมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระแสอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

นายจักริน กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หอการค้า-อุตสาหกรรม โอบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินกิจการด้านต่างๆ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และโอบิฮิโระ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA ( Japan International Cooperation Agency) อาทิ การศึกษาดูงานและการร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของทั้งสองพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร  การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ 

นอกจากนี้ยังได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี ทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 5 คลัสเตอร์

จักริน วังวิวัฒน์  ประธานสภาอุตฯเชียงใหม่ ชูนวัตกรรม เทคโนฯขับเคลื่อนธุรกิจ

ประกอบด้วย Food Cluster / Wellness Cluster/ Creative Cluster/ Digital Cluster/ Other Cluster เพื่อสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และช่องทางการตลาดใหม่ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ให้เกิดความสมดุลทั้งเกษตร  อุตสาหกรรม ด้านเกษตรต้องพัฒนาเป็นเกษตรแปรรูป ให้มีมูลค่าเพิ่ม  โดยอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเร่งผลักดันให้สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

“จักริน วังวิวัฒน์” เป็นบุตรชายคนโตของ ดร.นิตย์ วังวิวัฒน์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  มีน้องชาย 1 คน คือ “จุลนิตย์ วังวิวัฒน์” ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

“จักริน”สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก ABAC สาขาคอมพิวเตอร์,ระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF NEW HAVEN, CONNECTICUTT, USA. สาขาวิชาการตลาด
กิจการที่ดำเนินการในปัจจุบัน 1. กรรมการผู้จัดการบริษัท ชาระมิงค์ จำกัด , กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ชาสยาม จำกัด, รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด ,รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระมิงค์มาร์เก็ตติ้ง (2001) จำกัด , กรรมการผู้จัดการบริษัท เอฟแอนด์อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด ธุรกิจจิวเวลรี่

ประวัติการทำงาน ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด บริษัท หลุยส์ทีเรียวโนแวนต์ จำกัด  และMARKETING TRAINEE บริษัท เจนเนอร์รัล มอเตอร์ จำกัด USA

ตำแหน่งด้านสังคม อาทิ คณะกรรมการบริหารศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN),ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ภาค5 ,คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่  ,กงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจำจังหวัดเชียงใหม่ และ 17 จังหวัดของภาคเหนือ ฯลฯ