โฆษกรัฐ โทษ GDP โตต่ำ เพราะดอกเบี้ยสูง มีหน่วยงานไม่ทำงานตามภาวะเศรษฐกิจ

20 ก.พ. 2567 | 04:18 น.

“ชัย วัชรงค์ โฆษกรัฐบาล” ซัดปม GDP โตต่ำขยายตัวแค่ 1.7%  เพราะหนี้ครัวเรือนเสูง ตัวเลขอุปโภค บริโภคต่ำ ไม่เกิดการลงทุน แบกดอกเบี้ยสูง ชี้ยังมีหน่วยงานไม่ร่วมทำงานตามภาวะเศรษฐกิจ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงตัวเลขการรายงานภาวะเศรษฐกิจจากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งพบว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ขยายตัวแค่ 1.7% 

นายชัย กล่าวตอนหนึ่งว่า ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่รายงานการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยสอดคล้องกันว่ามีภาวะการเติบโตต่ำมาก หนี้ครัวเรือนเห็นว่ายังมีปัญหาสูง ตัวเลขการใช้จ่าย อุปโภค บริโภคต่ำ ทำให้ไม่เกิดการลงทุน SMEs แบกรับหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูง

"หากทุกหน่วยงานยังไม่ร่วมขานรับการทำงานตามภาวะเศรษฐกิจโตต่ำนี้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจในปี 2567 พบกับภาวการณ์เติบโตที่ลดลงอีก แม้รัฐบาลจะดำเนินการทุกทางแล้ว แต่การขับเคลื่อนสภาวะทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง" นายชัย กล่าว

 

โฆษกฯ กล่าวด้วยว่า แม้ตัวเลขการท่องเที่ยวจะสูงขึ้น โดยไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทาง เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวน 8.095 ล้านคน เพิ่มขึ้น 49.1% ส่งผลให้มูลค่าบริการรับด้านการท่องเที่ยวในไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.77 แสนล้านบาท ขยายตัว 34.8% เมื่อเทียบกับการขยายตัว 76.8% ในไตรมาสก่อนหน้า 

อย่างไรก็ดี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่า เมื่อทุกฝ่ายเห็นตัวเลขประเมินภาวะเศรษฐกิจของทั้ง สศช. และ กระทรวงการคลังที่สอดคล้องกันเช่นนี้แล้ว เวลานี้ จึงเป็นเวลาที่ทุกหน่วยงานควรประเมิน พิจารณาการทำงานของตนเอง ว่าต้องปรับแก้ส่วนใดเพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดของประเทศชาติ และประชาชน 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 

 รัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เชื่อว่าจะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ภายใต้อำนาจ และกฎระเบียบทางกฎหมาย โดยพร้อมจะรับฟังความเห็นจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้กระทำมาโดยตลอด 
 

 

ข้อมูลประกอบ : รายงานภาวะเศรษฐกิจจากรายงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)