"จักรพงษ์" ลงพื้นที่หนองคาย เร่งเดินหน้าพัฒนาศก.ชายแดนไทย-ลาว

19 ก.พ. 2567 | 12:35 น.

รมช.ต่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-ส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-ลาว

19 กุมภาพันธ์ 2567 นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเพื่อติดตามผลการเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนตุลาคม 2566 โดยครอบคลุมประเด็นด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง การลดอุปสรรคเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะในช่วงการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ในปีนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับฟังการบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย รวมทั้งผู้แทนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รวมทั้งปรึกษาหารือกับ สปป. ลาว เพื่อผลักดันให้ความร่วมมือระหว่างสองประเทศมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสองฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชายแดน

\"จักรพงษ์\" ลงพื้นที่หนองคาย เร่งเดินหน้าพัฒนาศก.ชายแดนไทย-ลาว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สำรวจพื้นที่สถานีรถไฟหนองคายและสถานีรถไฟนาทาเพื่อติดตามความคืบหน้าของแผนการเชื่อมโยงระบบรางของไทยกับรถไฟลาว-จีน ในอนาคตด้วย

รมช.กต. กล่าวย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทูตเศรษฐกิจ ที่ต้องการให้การดำเนินนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของจังหวัดชายแดน อย่างเช่นหนองคายนั้น รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ทั้งในฝั่งไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

\"จักรพงษ์\" ลงพื้นที่หนองคาย เร่งเดินหน้าพัฒนาศก.ชายแดนไทย-ลาว

"หนองคายเป็นประตูการค้าสำคัญไม่ใช่เฉพาะระหว่างไทยกับ สปป.ลาวเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงจีนตอนใต้ด้วย จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ให้รองรับปริมาณการค้า การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต ขณะเดียวกัน เราก็ต้องทำให้แน่ใจว่าหนองคายจะไม่เป็นเพียงทางผ่าน โดยคนหนองคายจะต้องได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกัน" 

\"จักรพงษ์\" ลงพื้นที่หนองคาย เร่งเดินหน้าพัฒนาศก.ชายแดนไทย-ลาว

นอกจากนี้ ยังกล่าวในช่วงท้ายว่า จะนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในวันนี้ เรียนท่านนายกฯ เพื่อพิจารณามีข้อสั่งการให้ หากประเด็นใดที่จำเป็นต้องพูดคุยกับฝ่ายลาว กระทรวงการต่างประเทศก็จะนำไปผลักดันกับฝ่ายลาวในการหารือในโอกาสและระดับต่าง ๆ ต่อไป