ผู้ถือหุ้นกู้ “ไทยยูเนี่ยน” ไฟเขียวบริษัท ผ่อนผันจ่ายดอกเบี้ย-เงินปันผล

15 ก.พ. 2567 | 10:49 น.

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติอย่างท่วมท้นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 5 ชุด ให้บริษัทผ่อนผันหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในปี 2566 สะท้อนสถานะการเงินแข็งแกร่ง สภาพคล่องยังดี

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU เผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้วาระพิเศษ 5 ชุด มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เรื่องการขออนุมัติผ่อนผันหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของไทยยูเนี่ยนในปี 2566 ตามที่บริษัทฯ เสนอขอให้ไม่นับรวมรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามหลักการทางบัญชี จากแผนถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยในธุรกิจเรด ล็อบสเตอร์ เนื่องจากเมื่อพิจารณาตัวเลขการหักรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามหลักการทางบัญชีแล้วไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ประกอบกับ ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตและแนวโน้มอันดับเครดิตบริษัทฯ ในระดับ A+

มติการประชุมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของไทยยูเนี่ยน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นอย่างดี บริษัทฯ พร้อมดูแลนักลงทุนทุกกลุ่ม ควบคู่กับการแสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตทางธุรกิจแบบยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจ มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมอาหารทะเลและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับ หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด ของบริษัทฯ ประกอบด้วย หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2557 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“หุ้นกู้รุ่น TU24OA”), หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้รุ่น TU264A”), หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (“หุ้นกู้รุ่น TU271A”), หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“หุ้นกู้รุ่น TU26NA”), หุ้นกู้ของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (“หุ้นกู้รุ่น TU29NA”)