บอร์ดเงินดิจิทัลวอลเล็ต ชี้ชะตาออกพรบ.กู้เงิน 5 แสนล้าน 16 ม.ค.

15 ม.ค. 2567 | 10:08 น.

บอร์ดดิจิทัลวอลเล็ต นัดหารือ วันพรุ่งนี้ (16 มกราคม 2567) ในเวลา 15.30 น. มอบ "ภูมิธรรม" นั่งประธานแทนนายกรัฐมนตรี หารือแผนออก ร่างพรบ.กู้เงิน 5 แสนล้าน เล็งตั้งคณะอนุกรรมการเช็ครายละเอียด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (16 มกราคม 2567) ในเวลา 15.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet โดย นายเศรษฐา ทวีสินนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานแทน 

สำหรับการประชุมครั้งนี้ แหล่งข่าวระบุว่า ที่ประชุมจะมีการหารือถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือตอบกลับความคิดเห็นที่กระทรวงการคลัง ถามสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการออกร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท โดยจะให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งรายละเอียดให้กับที่ประชุมรับทราบ

 

เช่นเดียวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตีความด้านกฎหมาย เรื่องคำว่า “วิกฤติ” โดยจะขอรับฟังความคิดเหHนจากหน่วยงานต่าง ๆที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีทั้ง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักง[ประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แหล่งข่าวระบุว่า ในการหารือครั้งนี้ จะต้องติดตามว่าที่ประชุมเงินดิจิทัลวอลเล็ต จะมีการพิจารณาตั้งอนุกรรมการ เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพื่อมาพิจารณการขับเคลื่อนโครงการต่อไป 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า ในส่วนของเนื้อหาของการตอบหนังสือกลับมาของกฤษฎีกา ระบุว่าจำเป็นเร่งด่วน หรือวิกฤติ หรือไม่นั้น นายกฯ ระบุว่า จะต้องฟังความคิดเห็นของทุกคน และต้องหารือกันอีกครั้ง เพราะเห็นว่า กฤษฎีการะบุให้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ทั้งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการฯ ทุกคนด้วย

ทั้งนี้ยอมรับว่า กฤษฎีกาไม่ได้ระบุว่าทำได้หรือทำไม่ได้ เป็นเรื่องของดุลยพินิจที่ต้องรับฟังความคิดเห็น ดังนั้นจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่งมีหลายฝ่ายอยู่ในนั้น เพื่อร่วมกันพิจารณา ส่วนรายละเอียดเนื้อหาต่าง ๆ จะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาอันสมควร

อย่างไรก็ตาม นายกฯ ยืนยันว่า ยังเดินหน้าไปตามแผน โดยยังอยู่ในไทม์ไลน์เดิม คือ เดือนพฤษภาคม 2567 โดยจะเป็นการออก พ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ตามกำหนดเดิมแน่นอน