ของขวัญปีใหม่ กรมการจัดหางาน เปิดผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ดอกเบี้ย 0% 24 ด.

24 ธ.ค. 2566 | 09:13 น.

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้แรงงานนอกระบบ กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ฟรี!! ดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน เริ่มยื่นคำขอตั้งแต่บัดนี้ – 30 เม.ย. 67

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน จำนวน 11 ชิ้น ภายใต้แคมเปญ เพิ่ม ฟรี ปรับขึ้น สะดวก ช่วยปลดหนี้ “อุ่นใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ”

ของขวัญปีใหม่ กรมการจัดหางาน เปิดผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ดอกเบี้ย 0% 24 ด.

 

ซึ่งกรมการจัดหางานขอมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยเตรียมวงเงินกู้ยืมไว้ จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อให้แรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กู้ยืมเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือเพิ่มกำลังการผลิตต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยจะลดดอกเบี้ยกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากเดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม ร้อยละ 3 ต่อปี เป็น 0% นาน 24 งวด โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่กู้เงินไปแล้ว ต้องชำระหนี้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดในงวดที่ 1- 12 

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยวงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคล (5 คนขึ้นไป) มีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

โดยผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2567หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน