รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

24 ธ.ค. 2566 | 00:14 น.

ฐานเศรษฐกิจ รวบรวม “ของขวัญปีใหม่ 2567” ทุกกระทรวง เตรียมไว้มอบให้ประชาชนหลายมาตรการ จัดเต็มลดแลกแจกแถม เช็ครายละเอียดแบบรายหน่วยงานกันว่า กรมกองกระทรวงไหนมอบของขวัญอะไรให้กับคนไทยบ้าง

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาเยือนอีกแล้ว ทุก ๆ ปี หน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวง ได้จัดเตรียมของขวัญปีใหม่ เตรียมไว้มอบให้ประชาชนหลายมาตรการ โดยปีใหม่ 2567 นี้ก็เช่นเดียวกัน หลาย ๆ กระทรวงได้รวบรวมของขวัญ และมาตรการ ลดแลกแจกแถม ระดมเอามาให้ประชาชนหลายชิ้น ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพ ได้เลือกใช้กันเพียบ

ฐานเศรษฐกิจ ขอรวบรวมรายละเอียด "ของขวัญปีใหม่ 2567" ของหลาย ๆ หน่วยงานมารวมไว้ที่นี่ เช็ครายละเอียดแบบรายหน่วยงานกันว่า กรมกองกระทรวงไหนมอบของขวัญอะไรให้กับคนไทยบ้าง

กระทรวงคมนาคม

1.ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมมอเตอร์เวย์ 2 เส้นทาง คือ มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ - เมืองพัทยา) มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ถนนกาญจนาภิเษก ตอนบางปะอิน - บางพลี และตอนพระประแดง - บางแค ช่วงพระประแดง - ต่างระดับบางขุนเทียน) เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 24.00 น. เป็นเวลา 7 วัน

2.บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง (MRT สายสีเหลือง) และรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู (MRT สายสีชมพู)

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงพลังงาน

1.ลดราคาค่าไฟฟ้างวดใหม่ โดยมีทั้งราคาค่าไฟงวดใหม่ (ม.ค.-เม.ย.67) สำหรับกลุ่มเปราะบางหรือครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ไว้ที่ 3.99 บาท/หน่วย และครัวเรือนทั่วไป ไม่เกิน 4.20 บาท/หน่วย

2.การตรึงราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร และตรึงราคาก๊าซหุงต้มไม่เกิน 423 บาท/ถัง 15 กก. นอกจากนี้ในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) จะไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด ตลอด 10 วัน ในช่วงระหว่างวันที่ 24 ธ.ค.66 - 3 ม.ค.67 (หากราคาตลาดโลกลดลง จะปรับราคาในประเทศลงด้วย

3.ตรวจสภาพรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางในช่วงปีใหม่ที่สถานีบริการ FIT Auto จำนวน 35 รายการ พร้อมให้บริการเติมลมยางไนโตรเจนและปะยางฟรี

4.ลดราคาสินค้าเครื่องใช่ไฟฟ้า โดยจัดส่วนลดสินค้าเครื่องใช่ไฟฟ้าติดฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ได้ส่วนลด 200 - 1,000 บาท (ขึ้นอยู่กับราคาสินค้า) รวม 15,000 สิทธิ ณ ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงแรงงาน 

1. เพิ่มอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา ตามร่างอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ 54 สาขา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีผลบังคับใช้ 90 วันหลังจากวันที่ประกาศแล้ว

2. ปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพื่อขอความเห็นชอบให้มีผลใช้บังคับในช่วงเดือนมกราคม 2567 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงาน

3. ฟรีกู้เงินกองทุน เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดอกเบี้ย 0% จำนวน 24 เดือน ผู้รับงานไปทำที่บ้านรายบุคคลยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่1 ธ.ค.66 - 31 ส.ค.67

4. ฟรีตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ก่อนเดินทาง 7 วัน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 22 – 28 ธ.ค. 66 ในวันและเวลาราชการ ฟรี 10 รายการ ได้แก่ ล้อ/ลมยาง ระบบเบรก กรองอากาศ ระบบไฟเลี้ยว/ไฟสัญญาณ ใบปัดน้ำฝน ระบบปรับอากาศ น้ำยาฉีดกระจก แบตเตอรี่ น้ำกลั่นพวงมาลัย/แฮนด์/แตร

5. ฟรีฝึกอบรมออนไลน์  หลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การตลาดออนไลน์ และดิจิทัล ฟรีจำนวน 10,000 สิทธิ์ เพื่อแรงงานไทยได้ Up skill ตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 ธ.ค.66 หรือจนกว่าจะครบ

6. ช่วยปลดหนี้ช่วยปลดหนี้ผ่านโครงการเงินกู้สร้างสุข ปลดทุกข์หนี้นอกระบบ ในวงเงินไม่เกินคนละ 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ นำไปปลดหนี้สิน หรือลงทุนประกอบอาชีพเสริม ในวงเงินโครงการ

7. ฟรีอบรม Safety ฟรีอบรม 10,000 คน เพื่อให้นายจ้างปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการทำงาน ทำให้ลูกจ้างได้รับการดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน จำนวน 1,000,000 คน

8. ฟรีตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพ 14 รายการ ผู้ประกันตนสุขภาพดีถ้วนหน้า อาทิ มะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรอกมะเร็งลำไส้ ตรวจเต้านม ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด เชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจไขมันในเลือด เริ่ม 1 มกราคม 2567

9. สะดวกผู้ประกันตนฟันดี ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ (SSO Mobile e-Dent) ไม่ต้องสำรองจ่าย มอบสิทธิประโยชน์ทำฟันสะดวก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าตัดฟันคุด ที่สถานประกอบการ ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม ผู้ประกันตนสะดวก ทำฟันสะดวก ที่สถานประกอบการ ไม่ต้องหยุดงาน ไม่ต้องเดินทาง เริ่ม 1 ม.ค. – 31 มี.ค.67

10. ฟรีบริการประกันสังคมครบจบใน APP เดียว “SSO plus+”ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล กลางเชื่อมต่อบริการประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนอย่างเฉพาะเจาะจง และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวมศูนย์การบริการตามภารกิจหลักของกองทุนเงินทดแทน เพื่อความสะดวกให้ผู้ประกันตน เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

11. ฟรีติดตั้งระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และประเมิน ความเสี่ยงขั้นต้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.67 สถานประกอบกิจการมีระบบรายงานจุดเสี่ยงอันตราย และประเมินความเสี่ยงขั้นต้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงมหาดไทย 

1.โรงรับจำนำ ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย ลดการก่อหนี้นอกระบบ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการผ่านสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 261 แห่ง ดำเนินการตั้งแต่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 67 โดยกรณีที่ใช้บริการเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่คิดดอกเบี้ยใน 3 เดือนแรก หลังจากนั้นคิด 0.25% ต่อเดือน ส่วนเงินต้นเกิน 5,000 บาท จะคิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

2.การประปานครหลวง (กปน.) และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มีโครงการขยายเวลางดตัดน้ำประปา 3 เดือน จากเดิม 2 เดือน สำหรับประชาชนที่ใช้น้ำประเภทบ้านพักอาศัย ซึ่งมียอดรวมของใบแจ้งค่าน้ำต่อเดือนไม่เกิน 150 บาท/เดือน สามารถค้างค่าน้ำได้ไม่เกิน 3 เดือน (3 รอบบิล) โดย กปน. และ กปภ. จะไม่งดการใช้น้ำ ดำเนินการระหว่าง พ.ย. 66- ม.ค. 67

3.การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้เริ่มมาตรการของขวัญปีใหม่ มาตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 คือ การขยายระยะเวลางดจ่ายไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีค่าไฟไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน โดยขยายวันครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้าจากเดิม 1 เดือน เป็น 3 เดือน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 - พ.ย. 67 ซึ่งมาตรการนี้ครอบคลุมประชาชน 7.6 ล้านราย แยกเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. 600,000 ราย และ กฟภ. 7 ล้านราย

4.กรมการปกครอง ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ThaID ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 จะมีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ เป็นบริการแจ้งย้ายทะเบียนบ้านและคัดรับรองเอกสารทางทะเบียน 3 เอกสาร ได้แก่ แบบรับรองรายการบุคคล (ทร.14/1) แบบรับรองรายการประวัติบุคคล (ทร.12/2) และ แบบรับรองการเกิด(สูติบัตร) (ทร.1/ก) และตั้งแต่เดือน ก.พ. เป็นต้นไป จะเพิ่มเติมการแสดงเอกสารบนแอปพลิเคชันอีก 3 เอกสาร ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า

กระทรวงการต่างประเทศ

1.พาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า ได้บ่าย จ่ายในอัตราปกติ ประชาชนสามารถเดินทางมาทำพาสปอร์ตได้ระหว่างวันที่ 2 - 12 ม.ค. 67 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) สามารถรอรับเล่มภายในวันเดียวได้ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เพียงแห่งเดียว ภายในเวลา 14.30 - 16.30 น. 

2.ประชาชนสามารถเดินทางมาทำพาสปอร์ตในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ได้ตลอดทั้งปี 2567 โดยจะเปิดบริการทั้งหมด 2 แห่ง ทั้งในรูปแบบบูธปกติ และเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง (KIOSK) ได้แก่ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน (MBK CENTER) และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางใหญ่ (CENTRAL WEST GATE)

3.บริการกงสุลสัญจร "ของขวัญตลอดปี" จะมีการเปิดให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ตลอดปี 2567 เพื่อบริการประชาชนในจังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่

4.บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 - 12 ม.ค. 2567 (ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์) ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต , เชียงใหม่ และพัทยา แต่จะจำกัดคนละ 1 เอกสาร โดยต้องเป็นเอกสารของตนเอง และเอกสารนั้นต้องแปลเพื่อทำนิติกรณ์เอกสารเท่านั้น

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงพาณิชย์

1.เพิ่มอาชีพ ลดแพ็กเกจแฟรนไชส์ให้สูงสุด 30% อาทิ แฟรนไชส์ร้านอาหาร และจะมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลทั้งกระบวนการดำเนินธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรม

2.เพิ่มทักษะ เตรียมหลักสูตรสำคัญและจำเป็นแก่ SMEs ทุกท่าน ตลอด 3 เดือน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อาทิ หลักสูตรเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจรกับ DBD Academy (e-Learning) เช่น การบริหารจัดการธุรกิจอย่างครบวงจร การเพิ่มทักษะในการทำงบดุลบัญชี การคำนวณต้นทุน การพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ โดยออกหนังสือรับรองได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2567

3.เพิ่มโอกาสสำหรับ SMEs ที่ทำธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ สปา โรงแรม รีสอร์ท สามารถใช้ลิขสิทธิ์เพลงภายใต้ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บลิขสิทธิ์ที่มีเพลงมากกว่า 10 ล้านเพลง โดยสมัครผ่าน บริษัท โฟโนไรท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อขอรับสิทธิ์ในการใช้เพลงฟรีเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งมอบส่วนลด 50-55% เป็นเวลา 1 ปี เมื่อต่ออายุการใช้งาน

พร้อมขยายระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ เช่น เปิดให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า ในวันที่ 29 ธันวาคม 2566 บริการรับจดทะเบียนนิติบุคคลและออกหนังสือรับรอง ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น. ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2566 และยังลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 –31 ธันวาคม 2569 ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล  

4.เพิ่มความสุข จัดงาน “พาณิชย์สั่งลุย!…ลดราคา New Year Mega Sale 2024” ขึ้นทั่วประเทศ ลดสูงสุดถึง 82% เริ่มตั้งแต่ 15 ธันวาคม 66 ถึง 15 มกราคม 67 เป็นเวลา 1 เดือน

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1.กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรตัวจริง คัดสรรสินค้าคุณภาพ สินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงจากจังหวัดต่าง ๆ กว่า 200 รายการ อาทิ กระเป๋าเสื่อกก จังหวัดขอนแก่น เครื่องดื่มฟักทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์เห็ดเยื่อไผ่ จังหวัดลำปาง หมอนข้างยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น โดยจัดโปรโมชั่นสินค้าราคาพิเศษ หรือซื้อสินค้ารับของแถม สินค้าจัดชุดเหมาะสำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ และซื้อสินค้าพร้อมบริการพิมพ์การ์ดส่งความสุข 

2.กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภายใต้กำกับของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อม กว่า 87 แห่ง ร่วมเปิดแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2566 - 3 มกราคม 2567 รอต้อนรับประชาชนเข้าไปเยี่ยมชม เรียนรู้ สัมผัสวิถีชีวิต และทำกิจกรรมด้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมให้บริการจุดพักรถและน้ำดื่ม 

3.ศูนย์ขยายพันธุ์พืช เตรียมต้นพืชพันธุ์ดีหลากหลายชนิดไว้มอบให้แก่ผู้ที่สนใจ สามารถขอรับได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

กระทรวงสาธารณสุข

1.ปฏิรูประบบข้อมูลการให้บริการครั้งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีมาก่อน บัตรประชาชนใบเดียวสามารถเข้าถึงการบริการได้ ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

2.ขยายบริการที่เป็นนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกในการรับบริการของประชาชน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

1.คัดกรองมะเร็งปอด ด้วย AI โดยตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น ด้วยเทคโนโลยี AI ฟรี ติดตั้งระบบในช่วงเทศกาลปีใหม่ และตรวจคัดกรองได้ฟรีตลอดปี พ.ศ. 2567 นำร่อง 3 พื้นที่ (กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา และภาคตะวันออก)

2.บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ทั้ง Free WI-FI 85 จุด ขยายความจุระบบ Wi-Fi ที่มีอยู่ให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้บริการให้มากขึ้น ในบริเวณจุดให้บริการขนส่งผู้โดยสารและบริเวณที่มีความสำคัญ มีประชาชน/นักท่องเที่ยวมาใช้บริการจำนวนมาก (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2566 – 2 ม.ค. 2567) บริการ NT MOBILE : FREE CALL

3.โทรฟรีทุกโครงข่าย (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ส่ง SMS ฟรีทุกโครงข่าย (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง) และใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดไม่จำกัดปริมาณ (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2567)

4.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่วนลดการส่งพัสดุทุกชิ้นสูงสุด 25% ส่วนลดค่าบริการ EMS WORLD และส่งสิ่งของ 5 ประเทศปลายทาง สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และเยอรมัน ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 ส่วนลดสูงสุด 10%

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

กระทรวงอุตสาหกรรม

1.ร่วมกับค่ายรถยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) จัดโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ลดค่าใช้จ่าย (แต่ละค่ายรถยนต์เป็นผู้กำหนด) ให้กับประชาชนที่สนใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ไม่เสียค่าติดตั้งเครื่องชาร์จไฟฟ้า ฟรีประกันชั้น 1 

2.ลดราคาหนังสือ มอก. และมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 75 % ของราคาปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 

3.ยกเว้นค่าธรรมเนียมและลดค่าบริการ เช่น เตรียมการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และใบแทนใบอนุญาต มอก. ฉบับละ 3,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบรับรองหน่วยตรวจสอบและรับรอง (หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง ห้องปฏิบัติการ) ฉบับละ 10,000 บาท และคำขอใบรับรอง ฉบับละ 1,000 บาท เป็นต้น 

4.สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เช่น สินเชื่อพิเศษเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ดีพร้อม (DIPROM PAY) วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ต้องการระยะเวลาการกู้ยาว  วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด ไม่เกิน 10 ปี สินเชื่อธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 7 ปี 

5.ให้คำปรึกษาแนะนำ/บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งออกแบบตราสินค้า ฉลากสินค้าและต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ฟรี แกะกล่องของขวัญ เทรนด์อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ฟรี 

6.เร่งจ่ายเงินตัดอ้อยสดฤดูการผลิตปีที่ผ่านมา จัดหาเครื่องสางใบอ้อยมาให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยยืมใช้ แจกอ้อยพันธุ์ดี 

7.ดำเนินโครงการเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี 7 ซึ่งจะจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพของประชาชน โดยรอบสถานประกอบการเหมืองแร่ จัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ และต่อยอดจากการทำเหมือง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ให้แก่ชุมชนรอบเหมือง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม

 

สำนักนายกรัฐมนตรี

1. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบความสุขปีใหม่ จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567 ณ วัดทุกวัด ทั้งในและต่างประเทศ ส่งการ์ดพระคติธรรมอำนวยพรปีใหม่ 2567 ประธานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 5,000 แผ่น มอบให้กับประชาชน ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด มอบน้ำพระพุทธมนต์ ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 

2. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพิ่มบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เช่น ตรวจสอบข้อมูลภาษีที่ดินออนไลน์ เมืองพัทยา ระบบยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์ บัตรผู้ประกาศข่าวชั่วคราว (กสทช.) เฟส 2 หลักฐานแสดงตนกำลังพลกองทัพบก เฟส 2  Upskill-Reskill ให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ฟรี ผ่าน TDGA e-learning Platform เพิ่มทักษะยุคดิจิทัล และสดชื่นช่วงปีใหม่แจกส่วนลดเครื่องดื่ม 5 บาท ที่ร้าน Inthanin ใช้แอปฯ ทางรัฐ (จำนวน 10,000 สิทธิ์)

3. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดตัว "น้องหน้าขาว" หมีควายตัวตึงหนึ่งเดียวในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ "ทานูกิ" หรือ "แรคคูนด็อก" สัตว์ที่มีความเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภ Let’s fly to Chiang Mai Night Safari มอบส่วนลด 20% สำหรับบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ 3 ประสาน 2 Zoo 1 สวน (Zoo Chiang Mai Night Safari Zoo Chiang Mai, สวนอุทยานราชพฤกษ์) เป็นต้น

4. บมจ. อสมท. (MCOT) มอบการถ่ายทอดสดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 และ Countdown 2024  มอบกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และกระจายข้อมูลข่าวสารโดยใช้สถานีวิทยุภูมิภาคทั่วประเทศ รายงานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

5. กรมประชาสัมพันธ์ มอบดนตรีสร้างสุข PRD Band ถ่ายทอดความสุขผ่านเสียงเพลง ตั้งแต่ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567 สัญจรปลอดภัย ฟังวิทยุทั่วประเทศ เป็นเพื่อนขับขี่ตลอดทาง "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" สวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีทั้งปี ต้อนรับปีใหม่ ร่วมสวดมนต์ได้ทุกที่ผ่านเว็บไซต์ PRD OTT : prdee.prd.go.th

6. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบความสุขปีใหม่ คูปองส่วนลดเงินสด เครดิตเงินคืน Lazada, Shopee, CP All, CP Axtra, Lotus, AIS, TOP Supermarket, Honda, Isuzu, Sansiri, Samsung, และ NISSAN Mitsubishi-motors โค้ดส่วนลด 20-24% 4 สายการบิน Thai Air Asia, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Vietjet เมื่อจองตั้งแต่ปลายธันวาคม 2566

 

รวมของขวัญปีใหม่ 2567 ทุกกระทรวง จัดเต็มลดแลกแจกแถม