เริ่มแล้ว ลงทะเบียนแก้หนี้บุคลากร "สาธารณสุข" 

08 ธันวาคม 2566

เริ่มวันนี้ 8 ธ.ค. 66 "สาธารณสุข" เปิดให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ลงทะเบียนแก้หนี้ใน-นอกระบบผ่านทาง "คลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงิน" ใน รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ

จากนโยบายรัฐบาลประกาศแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนทั่วประเทศนั้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับลูกรัฐบาลเดินหน้าโครงการปลดหนี้ทั้งในและนอกระบบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ครอบคลุมทุกรูปแบบการจ้างไม่เฉพาะข้าราชการ

ช่องทางลงทะเบียนแก้หนี้บุคลากรสาธารณสุข 

เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน "คลินิกรักษาสุขภาพความมั่นคงทางการเงิน" ซึ่งได้มอบเป็นนโยบายให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศจัดตั้งขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันในวันนี้ 8 ธันวาคม 2566

โครงการแก้หนี้ให้กับบุคลากรสาธารณสุข 

1.โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 

  • กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ หรือ รีไฟแนนซ์  
  • ซื้อบ้านหลังใหม่  
  • ปลูกสร้าง
  • ต่อเติมซ่อมแซม 

ทั้งนี้ สำหรับโครงการแรกนี้ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.6% คาดว่า จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้ประมาณ 4,167 บาท/คน/เดือน และลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ได้ 3,000 ล้านบาท/ปี

2.โครงการสินเชื่อสวัสดิการและอื่น ๆ มี 4 รูปแบบ

  • สินเชื่อสวัสดิการ : อุปโภคบริโภค/ชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น  
  • สินเชื่อ Salary เปย์ เพื่อบุคลากรภาครัฐ 
  • สินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บำเหน็จตกทอด
  • สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ 

สำหรับโครงการฯ นี้ ดอกเบี้ยโครงการอยู่ที่ 6.459% จะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อคนได้ 1,584 บาท/เดือน และลดค่าใช้จ่ายภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข 3,042 ล้านบาท/ปี

ทั้งนี้ ทั้ง 2 โครงการเบื้องต้น คาดว่า จะช่วยทำให้บุคลากรสาธารณสุขมีเงินเหลือเก็บ 5,751 บาท/เดือน และประหยัดค่าใช้จ่ายภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขได้กว่า 6,042 ล้านบาท/ปี