"พิมพ์ภัทรา" ยกคณะลงพื้นที่ ครม.สัญจร เช็คเหมืองโปรแตซ ถกชาวไร่อ้อย

02 ธันวาคม 2566

รมว.อุตสาหกรรม เตรียมความพร้อม ครม.สัญจร สแกนพื้นที่ติดตามงานเหมืองโปรแตซ สั่งผลิตปุ๋ยเจาะตลาดอุตสาหกรรมการเกษตร เล็งถกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อย หวังพัฒนาเศรษฐกิจ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (3 ธันวาคม 2566) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นาย ณัฐพล รังสิตพล และคณะผู้ติดตามฯ มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครอบคลุม จังหวัดบึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี  ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 /2566 ในวันที่ 4 ธ.ค.

ทั้งนี้ตามกำหนดการมีการติดตามดูเหมืองโปแตช ของ บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชัน จำกัด ตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ติดตามสอบถามถึงการทำเหมืองสารโพแทสเซียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการทำปุ๋ยเคมี ถึงผู้รับสัมปทานทั้ง 3 ราย ให้เร่งดำเนินการผลิตเพื่อนำวัตถุดิบเข้าระบบการผลิตปุ๋ยเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้อย่างรวดเร็ว

นางรัดเกล้า กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม จะได้ พบปะพูดคุยกับสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานี และ ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน เอกชน และส่วนราชการ ในพื้นที่ เพื่อหารือ ข้อเสนอ การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและ อุตสาหกรรม ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) อีกด้วย

“กระทรวงอุตสาหกรรม มีขอบเขตความรับผิดชอบที่หลากหลาย และมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันนโยบายของรัฐบาลไปสู่ความสำเร็จควบคู่ไปกับการดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ และพี่น้องชาวเกษตกร อย่างเต็มที่” รัดเกล้า กล่าว