ไทยจีบบังกลาเทศ ดัน 3 อุตสาหกรรม หนุนการค้า-การลงทุน

02 ธ.ค. 2566 | 04:31 น.

“กระทรวงอุตสาหกรรม” ถก สภาหอการค้าฯ ดัน 3 อุตสาหกรรม นำร่องธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ชงบังกลาเทศ หวังร่วมมือทางเศรษฐกิจ เชื่อมการค้า-การลงทุน

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจาก นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมหารือประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย – บังกลาเทศ กับนายชัมส์ มะห์มุด ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบังกลาเทศ – ไทย นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

นางสาวไพลิน กล่าวต่อว่า ไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างดีเสมอมา ซึ่งไทยยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องการสนับสนุนลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่บังกลาเทศให้ความสนใจ อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ยานยนต์ และอัญมณี ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ไทยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญ และกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากเครื่องยนต์สันดาปไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV และมีนักลงทุนจากหลากหลายเชื้อชาติที่สนใจมาลงทุนในไทย ซึ่งฝ่ายบังกลาเทศกำลังเริ่มหันมาให้ความสนใจในอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน 

นอกจากนี้กระทรวงฯ ได้มีแผนจัดตั้งกรมฮาลาลในอนาคต ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือในเรื่องการสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ จากบังกลาเทศด้วย และทราบว่าปัจจุบันมีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในบังกลาเทศแล้วกว่า 100 กิจการ และเชื่อว่ายังมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกจากบังกลาเทศเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตามทางบังกลาเทศยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับไทยในเรื่องการค้า การลงทุน และข้อมูลต่าง ๆ และยังวางให้ไทยเป็นประตูสู่เอเชียใต้ในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของบังกลาเทศด้วย