นายกฯ ลงพื้นที่สระแก้ว 25 พ.ย. ยกระดับโลจิสติกส์ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

25 พ.ย. 2566 | 00:45 น.

นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางตรวจราชการในพื้นที่ จ.สระแก้ว 25 พ.ย.นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร CIQ กรมศุลกากร อ.อรัญประเทศ และตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อเสริมศักยภาพโลจิสติกส์และตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีกำหนดการเดินทาง ตรวจราชการ ในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ในวันนี้ (เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566) เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมงาน 3 จุดที่ อ.อรัญประเทศ ได้แก่

  1. ติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ (Customs Immigration and Quarantine) ของกรมศุลกากร
  2. ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก
  3. ตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

การลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายพงศ์ศรัณย์ อัศวชัยโสภณ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะตรวจราชการด้วย โดยในเวลาประมาณ 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศทหารกองบิน 3 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงรายละเอียดของกำหนดการว่า ภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรี ในเวลา 13.00 น. นายกฯและคณะจะติดตามความคืบหน้าพื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ (Customs Immigration and Quarantine) ของกรมศุลกากร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ณ สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากรนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อย่างเป็นทางการ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าข้ามแดน และลดความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก ซึ่งเป็นช่องทางการค้าหลักที่ใหญ่ที่สุดระหว่างไทยกับกัมพูชาในปัจจุบัน

พื้นที่ก่อสร้างอาคาร CIQ (Customs Immigration and Quarantine) ของกรมศุลกากร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

จากนั้น เวลา 14.15 น. นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยม จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก หรือที่รู้จักอีกชื่อในนาม “ด่านอรัญประเทศ” เป็นจุดผ่านแดนถาวรระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคลองลึก ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ มีนักเดินทางผ่านเข้า-ออกเป็นจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ค้าขาย บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของตลาดโรงเกลือ ที่ได้ชื่อว่าเป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ส่วนภารกิจที่ 3 ในเวลาประมาณ 15.30 น. นายกรัฐมนตรีจะตรวจเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 660 ไร่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปี 2561 ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่กำหนดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษขึ้นทั่วประเทศ เมื่อปี 2557

นายกฯเร่งงานพัฒนา 3 ด่านชายแดน-สั่งแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาทิ้งงาน

ทั้งนี้ ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุปการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) โดยนายธีรัชย์ อัตนวานิช รองปลัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราวโดยนายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปิดจุดผ่านแดนฯ โดยนายยังพรพิชิต กลิ่นมาลี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) และโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน และขอให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผน

นายกฯ ย้ำถึงการก่อสร้างอาคาร CIQ ของกรมศุลกากร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน

ส่วนกรณีที่ผู้รับเหมาทิ้งงานจนทำให้การก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศล่าช้านั้น ขอให้มีการพิจารณาขึ้นแบล็คลิสต์ด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงว่ากำลังอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงได้สอบถามถึงประเภทและปริมาณของสินค้าต่าง ๆ ที่ขนส่งผ่านแดนดังกล่าว โดยแนะว่าหากก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนฯ แล้วเสร็จ ขอให้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการที่จะให้มีการเปิดด่าน 24 ชั่วโมง
 
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ ณ หนองเอี่ยน-สตึงบท โดยเร็ว

โดยในส่วนพื้นที่หนองเอี่ยนให้เน้นการขนส่งสินค้าทางรถ พื้นที่คลองลึกให้เน้นการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวและด้านการคมนาคมโดยเฉพาะรถไฟและพื้นที่ป่าไร่ให้เน้นการพัฒนาด้านการค้าขายและด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ได้เสนอให้เร่งดำเนินโครงการพัฒนาทั้ง 3 ด่านชายแดน ดังนี้

  1. พัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศบ้านคลองลึก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทั้งทางถนนและทางรถไฟ
  2. พัฒนาด่านบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบทเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
  3. พัฒนาด่านบ้านป่าไร่ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางรถขนาดใหญ่

ด้านสถานที่ก่อสร้าง กรมทางหลวงได้เสนอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3646 สายทดน้อย - หนองเอี่ยน พ.ศ. 2560 โดยได้มอบพื้นที่จำนวน 132.5 ไร่ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ให้แก่กรมศุลกากรเพื่อก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 อนุมัติรายการและวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 294,000,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยกรมศุลกากร ทั้งนี้ อุปสรรคปัญหาคือสัญญาเดิมยกเลิกเนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา โดยทำงานก่อสร้างไปแล้วคิดเป็น 40% (สัญญาเดิมราคากลาง 280 ลบ. เซ็นสัญญา 234.99 ลบ.) สัญญาใหม่ราคากลาง 236 ลบ. เซ็นสัญญา 226.5 ลบ. (สัญญาใหม่ลงนามภายใน พ.ย. 66 สิ้นสุด มิ.ย. 68) ซึ่งคาดว่าแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2568

ส่วนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา (หนองเอี่ยน สะตึงบท) พื้นที่ 1,877 ตร.ม. จุดตั้งโครงการอยู่ห่างจากบริเวณก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรประมาณ 600 เมตรตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าประเทศไทย เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - กัมพูชา ยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการเปิดจุดผ่านแดนถาวร และกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ ซิตี้ กรุงปอยเปต จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย ราชอาณาจักรกัมพูชา (28 ธ.ค.65) ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จังหวัดสระแก้วมีคำสั่ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 อนุญาตให้เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สตึงบท) สำหรับนำเข้าส่งออกสินค้าเป็นการชั่วคราว ตามที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศเสนอ ทำให้รถบรรทุกสินค้าคันแรกสามารถส่งออกสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เมื่อเวลา 07.00 น.ของวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา วงเงินจำนวน 5,895,000 บาท ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินการติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สำนักงานจำนวน 2 ตู้ และงานถมดินพร้อมบดอัดแน่นที่ระดับความสูง 3.00 เมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรแล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน จังหวัดสระแก้วจะส่งมอบทรัพย์สินโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนชั่วคราว บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (หนองเอี่ยน-สะตึงบท) ให้แขวงทางหลวงจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์ต่อไป

ปัจจุบันมีรถบรรทุกสินค้าผ่านเข้า-ออกผ่านช่องทางฯ ดังกล่าวเฉลี่ยวันละ 481 คัน (รวมทั้งขาเข้าและขาออก)