เทียบ “เงินเฟ้อ” ทั่วโลก หลังไทยประกาศตัวเลข ต.ค.66 ติดลบ 0.31%

06 พ.ย. 2566 | 07:31 น.

เทียบอัตรา “เงินเฟ้อ” ประเทศเศรษฐกิจทั่วโลก มีตัวเลขปรับเพิ่มขึ้น หรือลดลงมากแค่ไหน เมื่อเทียบกับไทย หลังกระทรวงพาณิชย์ ประกาศตัวเลขล่าสุดเดือนตุลาคม 2566 ติดลบ 0.31% ครั้งแรกในรอบ 25 เดือน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประกาศตัวเลข “เงินเฟ้อ” ของประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 107.72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 108.06 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.31% นับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 25 เดือน

โดยมีสาเหตุจากราคาสินค้ากลุ่มพลังงาน และสินค้าอุปโภค-บริโภค ปรับตัวลดลง เนื่องจากมาตรการลดค่าครองชีพของภาครัฐ รวมทั้งเนื้อสุกร และผักสด ที่ราคาต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐาน เมื่อหักอาหารสดและพลังงานออก สูงขึ้น 0.66%

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ เงินเฟ้อเฉลี่ย 10 เดือน (มกราคม – ตุลาคม) ปี 2566 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 สูงขึ้น 1.60% ยังเคลื่อนไหวในกรอบเป้าหมายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) กำหนดอยู่ที่ 1.0 – 3.0% ส่วนทั้งปี 2566 กระทรวงพาณิชย์ ประเมินอัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ระหว่าง 1.0 – 1.7%

 

เทียบ “เงินเฟ้อ” ทั่วโลก หลังไทยประกาศตัวเลข ต.ค.66 ติดลบ 0.31%

ทั้งนี้หากเทียบตัวเลขเงินเฟ้อของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก ที่ผ่านมาได้มีการทยอยประกาศตัวเลขออกมาต่อเนื่อง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สรุปรายละเอียดแยกเป็นรายประเทศไว้ดังนี้

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

 • สหรัฐอเมริกา : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 3.7%  
 • ยูโรโซน : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 2.9%
 • สหราชอาณาจักร : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 6.7%  
 • ออสเตรเลีย : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 5.4%
 • ญี่ปุ่น : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 3.0%
 • จีน : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนสิงหาคม 2566 อยู่ที่ 0.1%
 • ฮ่องกง : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 2.0%
 • ไต้หวัน : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 3.8%
 • เกาหลีใต้ : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 2.9%
 • อินเดีย : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ -0.3%

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปกลุ่มประเทศอาเซียน

 • สิงคโปร์ : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 4.1%
 • อินโดนีเซีย : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 2.6%
 • มาเลเซีย : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 1.9%
 • ฟิลิปปินส์ : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนกันยายน 2566 อยู่ที่ 6.1%
 • เวียดนาม : อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนตุลาคม 2566 อยู่ที่ 3.6%