เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เช็คเงื่อนไขล่าสุดที่นี่

28 ต.ค. 2566 | 08:35 น.

เช็คเงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ล่าสุดที่นี่ หลังกระทรวงการคลัง ประกาศปรับเกณฑ์ใหม่อีกรอบ รอบนี้เติมเงินวอลเล็ต แบบไม่ถ้วนหน้า พร้อมขยายรัศมีสามารถใช้จ่ายได้ในเขตอำเภอ

โครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ล่าสุดกระทรวงการคลังส่งสัญญาณปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หลักเกณฑ์และระยะเวลาการดำเนินโครงการใหม่ โดยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัล วอลเล็ต ซึ่งมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้สรุปและปรับเกณฑ์เงื่อนไขแจกเงินดิจิทัล 10000 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ซึ่งมีนายกฯนั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 

เงื่อนไขเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ล่าสุด

  1. จ่ายเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 15-16 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.6 แสนล้านบาท
  2. พิจารณาให้ตัดกลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคม มีรายได้เดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 1 แสนบาท จะเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ 43 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.3 แสนล้านบาท
  3. พิจารณาตัดผู้ที่มีรายได้เกินเดือนละ 50,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชี 5 แสนบาท จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ 49 ล้านคน ใช้งบประมาณ 4.9 แสนล้านบาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ล่าสุด

  • ขยายรัศมีการใช้จ่ายจากเดิมรัศมี 4 กิโลเมตร เป็นใช้จ่ายในระดับอำเภอ
  • ร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเปิดให้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งสินค้าสำหรับอุปโภคบริโภค เป็นต้น
  • ร้านค้าที่ขึ้นเป็นเงินสดได้ ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่อยู่ในระบบภาษี 
  • คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2567 จากเดิมกุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขในการยืนยันตัวตน ลงทะเบียนเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 ล่าสุด

  • การยืนยันตัวตน จะต้องดำเนินการตามกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยผู้ที่เคยได้ใช้สิทธิโครงการของรัฐผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ แล้วไม่ต้องยืนยันตัวตน
  • ยืนยันตัวตนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน

อย่างไรก็ตามเงื่อนไขใหม่การเติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชุมอนุกรรมการเสนอนั้น จะต้องเสนอให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานตัดสินใจอีกครั้ง 

 

 

ขณะที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ว่า ได้รับทราบกรณีที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท กำหนดหลักเกณฑ์ตัดสิทธิผู้ได้รับเงินหมื่นบาท 3 รูปแบบแล้ว แต่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลดเงื่อนไขลงมาหรือไม่ ยังไม่อยากพูดให้เกิดเป็นประเด็นแตกย่อยเล็ก ๆ ไม่อยากออกมาตอบข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 หรือข้อ 7 ขอให้มีคำตอบทั้งหมดก่อนตัดสินใจ

28 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่าการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ทั้ง 3 ข้อของกระทรวงการคลัง ไม่ใช่เป็นความเห็นหรือข้อเสนอส่วนตัวของนายจุลพันธ์แต่อย่างใด นายจุลพันธ์เพียงเป็นผู้รวบรวมมติจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำไปเสนอต่อบอร์ดใหญ่คือ คณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet เท่านั้น 

เมื่อทางเลือกทั้ง 3 ข้อถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดใหญ่แล้ว ก็ยังไม่แน่ว่าที่ประชุมใหญ่จะเห็นด้วยกับทางเลือกข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่ หรืออาจจะยังคงยืนยันในทางเลือกเดิมคือแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต แบบถ้วนหน้าตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป จำนวน 56 ล้านคน ใช้งบประมาณ 560,000 ล้านบาทก็เป็นได้ ดังนั้น จะต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ก่อน

สรุป : เงื่อนไขใหม่เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทล่าสุดยังไม่ชัดเจนว่าจะปรับเงื่อนไขใหม่อย่างไร จะลดกลุ่มเป้าหมายลงหรือไม่ เพราะต้องรอให้คณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ตัดสินใจใจขั้นสุดท้าย