สมัครสอบตำรวจ 66 จำนวน 620 อัตรา วิธีสมัคร 14 ขั้นตอนอ่านด่วนเลย

18 ต.ค. 2566 | 11:11 น.

สมัครสอบตำรวจ 66 เปิดวิธีสมัครสอบ 14 ขั้นตอน หลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 620 อัตรา เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการำตรวจสัญญาบัตร และ ชั้นประทวน

สมัครสอบตำรวจ 66 กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบแข่งขัน เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สายงานต่าง ๆ รวม 620 อัตรา เริ่ม 16 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

สมัครสอตำรวจ 66  ได้จัดทำคู่มือขั้นตอนการสมัครสอบกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิธีสมัครสอบตำรวจ 66 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ขั้นตอน ดังนี้

 

เมนู หน้าแรก “ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจประกาศก่อนทำการสมัครสอบ”

กองการสอบ 66

 • เมนู หน้าแรก “ผู้สมัครสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างในแต่ละรอบได้”

สมัครสอบตำรวจ 2566

 

 • คลิกที่แถบเมนู “ สมัครสอบ ” จะปรากฏขั้นตอนการกรอกใบสมัครและข้อควรระวัง ให้ผู้สมัครอ่านทำความเข้าใจขั้นตอนและเงื่อนไขการสมัคร จากนั้นเมื่อถึงเวลารับสมัครสอบ ให้กดปุ่ม “ดำเนินการสมัครคลิกที่นี่” ผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

สมัครสอบตำรวจ 2566

 • ผู้สมัครต้องอ่านรายละเอียดการชำระเงินค่าสมัครให้เข้าใจก่อนเริ่มทำการสมัครและกดปุ่ม “รับทราบ”

 

สมัครสอบตำรวจ 2566

 • ผู้สมัครเลือกหน่วยที่รับสมัคร และสายสอบที่ต้องการสมัคร จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป”

สอบตำรวจ 2566

 • ผู้สมัครอ่านข้อปฏิบัติในการอัปโหลดเอกสาร จากนั้นดำเนินการอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงและรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกช่องรับทราบ จากนั้นกดปุ่ม“ถัดไป”

สมัครสอบตำรวจ 66

 • ผู้สมัครกรอกข้อมูลตามที่ระบบก าหนด จากนั้นคลิกคำรับรอง และกดปุ่ม “ถัดไป”
   

สมัครสอบตำรวจ 66

 • ผู้สมัครตรวจทานข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม “แก้ไข” แล้วกลับไปตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วคลิกที่ปุ่ม “ส่งข้อมูล”

สมัครสอบตำรวจ 66

 

 • ระบบจะแจ้งเตือนท่านอีกครั้งหากต้องการแก้ไขให้กด “ยกเลิก” แล้วกลับไปตรวจสอบพร้อมแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กด “ยืนยัน” และจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก

คู่มือสมัครสอบตำรวจ 66

 • จากนั้นกดปุ่ม “ไปหน้าชำระเงิน”จะปรากฏใบชำระเงิน โดยสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางที่ระบุในใบแจ้งการชำระเงินและสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ก่อนเวลา 22.00 น.

สอบตำรวจ 66

 

 • กรณีออกจากหน้าชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ช าระเงิน สามารถกลับเข้าช าระเงินได้โดยไปที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ" กรอกเลขประจำตัวประชาชน แล้วค้นหา จากนั้นเลือก “พิมพ์ใบชำระเงิน” หรือ “สแกน QR Code” แล้วดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอน

สมัครสอบตำรวจ 66

 • ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกสถานที่สอบ โดยไปที่เมนู “เลือกสถานที่สอบ”และระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนจากนั้น กด “ค้นหา”

สมัครสอบตำรวจ ุุ66

 • ผู้สมัครที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วเลือกสถานที่สอบที่ยังมีที่นั่งว่าง โดยหลังจากชำระเงินขอให้เลือกสถานที่สอบทันที เมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากไม่เลือกในวันที่กำหนด จะดำเนินการเลือกสถานที่สอบให้ผู้สมัครอัตโนมัติและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

สมัครสอบตำรวจ 2566

 •  เมื่อผู้สมัครเลือกสถานที่สอบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนให้ท่านยืนยันการเลือกสถานที่สอบอีกครั้ง หากต้องการแก้ไขสถานที่สอบให้กดปุ่ม “ยกเลิก” พร้อมเลือกสถานที่สอบให้ถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน” และจะไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

สมัครสอบตำรวจ 2566

ที่มา: กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา