"เงินเดือนข้าราชการ 2566" เช็คก่อนปรับจ่าย 2 ครั้งต่อเดือน 1ม.ค.67

13 ก.ย. 2566 | 10:25 น.

ส่องฐาน"เงินเดือนข้าราชการ 2566" เช็คเลยแต่ละตำแหน่ง-แต่ละลำดับขั้นสูง -ต่ำ -ชั่วคราว ได้เงินเดือนกี่บาท ก่อนที่จะปรับการจ่าย 2 ครั้ง/เดือน 1 ม.ค. 67 ตามมติครม.สั่งการให้กรมบัญชีกลางดำเนินการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 วันนี้มีประชุม"ครม.เศรษฐา" นัดแรก และหนึ่งในเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายคน คือ การปรับวิธีการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ ที่แต่เดิมจะได้เงินเดือนเดือนละครั้ง แต่ผลการประชุมครม.ในวันนี้ ได้มีคำสั่งปรับแผนการจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็นเดือนละ 2 รอบ ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ใน 1 มกราคม 2567 

 

ปัจจุบันเงินเดือนข้าราชการแต่ละตำแหน่งจะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตั้งแต่ บริหาร ,อำนวยการ ,วิชาการ และทั่วไป และแต่ละประเภทจะแบ่งเป็น ลำดับขั้น ตั้งแต่ระดับชั่วคราว ไล่มาที่ขั้นต่ำ และ ขั้นสูง ซึ่งแต่ละประเภทจะมีฐานเงินเดือนที่แตกต่างกัน ดังนั้น"ฐานเศรษฐกิจ"จึงขอรวบรวมนำข้อมูลอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร 

ขั้นต่ำ ชั่วคราว

 • ระดับต้น 24,400 บาท
 • ระดับสูง 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

 • ระดับต้น 51,140 บาท
 • ระดับสูง 56,380 บาท

ขั้นสูง

 • ระดับต้น 74,320 บาท
 • ระดับสูง  76,800 บาท

 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 

 

ขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับต้น 19,860 บาท
 • ระดับสูง 24,400 บาท

ขั้นต่ำ

 • ระดับต้น  26,660 บาท
 • ระดับสูง  32,850 บาท

ขั้นสูง

 • ระดับต้น 59,500 บาท
 • ระดับสูง  70,360 บาท

 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ 

ขั้นต่ำชั่วคราว

 • ระดับปฏิบัติการ  7,140 บาท
 • ระดับชำนาญการ 13,160 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ  19,860 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ 24,400 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

 • ระดับปฏิบัติการ 8,340 บาท
 • ระดับชำนาญการ  15,050 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ  22,140 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ 31,400 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ  43,810 บาท

ขั้นสูง

 • ระดับปฏิบัติการ 26,900 บาท
 • ระดับชำนาญการ 43,600 บาท
 • ระดับชำนาญการพิเศษ 58,390 บาท
 • ระดับเชี่ยวชาญ  69,040 บาท
 • ระดับทรงคุณวุฒิ 76,800 บาท

 

อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

 

ขั้นต่ำ

 • ระดับปฏิบัติงาน 4,870 บาท
 • ระดับชำนาญงาน 10,190 บาท
 • ระดับอาวุโส 15,410 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ 48,220 บาท

ขั้นสูง

 • ระดับปฏิบัติงาน 21,010 บาท
 • ระดับชำนาญงาน 38,750 บาท
 • ระดับอาวุโส 54,820 บาท
 • ระดับทักษะพิเศษ  69,040 บาท

"เงินเดือนข้าราชการ 2566"

 

สำหรับใครที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สามารถเช็คได้ที่ฉบับเต็ม (คลิกที่นี่) ส่วนกรณีที่จะแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการออกเป็น 2 รอบในต้นปีหน้า จะมีหลักเกณฑ์การจ่ายแบบไหน หากมีความคืบหน้า"ฐานเศรษฐกิจ"จะนำมาเสนอต่อไป  อนึ่งกรมบัญชีกลาง ได้ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี 2566

 

ที่มา

 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานก.พ.