เปิดประวัติ “ลวรณ แสงสนิท” ปลัดคลังคนใหม่

13 ก.ย. 2566 | 06:31 น.

ครม.อนุมัติตั้ง "ลวรณ แสงสนิท" ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่ ตาโผ เปิดประวัติไม่ธรรมดา ลูกชาย "พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท" อดีต ผบ.สส. ประสบการณ์ทำงานเด่นสนองนโยบายรัฐทั้ง "ชิมช้อปใช้-คนละครึ่ง-เราไม่ทิ้งกัน"

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติแต่งตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อมาทดแทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังก่อนเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นไปตามโผที่คาดการณ์ไว้

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลังคนใหม่

โดยประวัติส่วนตัวของ นายลวรณ แสงสนิท นั้นไม่ธรรมดา ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2510 อายุ 56 ปี เป็นบุตรชายคนที่ 2 ของ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท อดีต ผบ.สส. และรมช.กระทรวงคมนาคม กับคุณหญิงลักขณา แสงสนิท 

ทั้งนี้ มีพี่ชาย คือ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)  

และมีน้องชาย คือ นายธีรลักษ์ แสงสนิท  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ด้านการศึกษา

 • จบปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาโท M.S.(Economic Policy and Planning) Northeastern University, U.S.A. 

นอกจากนี้ ยังผ่านการอบรมหลายหลักสูตร ทั้งหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP 205/2015)

และผ่านการอบรมหลักสูตรคอนเน็กชั่นชั้นนำระดับประเทศทั้ง 3 แห่งคือ

 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ประวัติการทำงาน

นายลวรณ รับตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ทั้งตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน, ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน

 • จากนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ สศค. เมื่อปี 2555-2556
 • เป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ช่วงปี 2556-2559
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ช่วงปี 2559-2561
 • กลับมารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค.ในช่วงปี 2561-2563
 • ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิต ในปี 2563-2565
 • ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร ในปี 2565-ถึงปัจจุบัน

โดยนายลวรณ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สศค. ทั้งโครงการชิมช้อปใช้ คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และเราไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือประชาชนผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาผลกระทบโควิดได้อย่างตรงเป้าหมายของรัฐบาล