รายได้ต่อหัวคนไทย ปี 2566 ลดฮวบ หลัง สศช.ปรับจีดีพีรอบใหม่

29 ส.ค. 2566 | 23:10 น.

รายได้ต่อหัวคนไทย ปี 2566 ลดฮวบ ภายหลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับลดจีดีพีไทยตลอดทั้งปีนี้ลงเหลือ 2.5-3% เช็ครายละเอียดข้อมูลที่แท้จริงทั้งหมดรวมไว้ที่นี่

รายได้ต่อหัวคนไทย ปี 2566 จำต้องปรับลดลงจากประมาณการเดิมอย่างแน่นอนแล้ว ภายหลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประกาศปรับลดประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยลง โดยคาดว่าตลอดทั้งปี ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี (GDP) ของไทย จะขยายตัวได้เพียง 2.5-3% ลดลงจากจากประมาณการเดิม 2.7-3.7% 

มีต้นเหตุมาจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ของปี 2566 ออกมาต่ำกว่าที่คาด นั่นเพราะขยายตัวได้แค่ 1.8% ชะลอลงจาก 2.6% ในไตรมาสแรก ปี 2566 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ปรับลดลงต่อเนื่องถึง 3 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เป็นต้นมา โดยปริมาณการส่งออกไตรมาสนี้ ติดลบไปถึง 5.7% 

มิหนำซ้ำยังส่งผลไปถึงส่งผลถึงสาขาอุตสาหกรรมต้องโดนหางเลขติดลบตามมาที่ 3.3% เช่นเดียวกับการอุปโภคภาครัฐบาล ที่ติดลบ 4.3% เพราะสิ้นสุดมาตรการรัฐ โดยเฉพาะรายจ่ายการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับสินค้าและบริการในระบบตลาดลดลงถึง 25% นั่นจึงทำให้ช่วงครึ่งแรกของปี 2566 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ต่ำเพียงแค่ 2.2% เท่านั้น

 

สศช. ประมาณการ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2566

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ สศช. ต้องปรับลดประมาณการเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจตัวอื่น ๆ ลงทั้งแผง มีผลถึงการประมาณการ รายได้ต่อหัว หรือ GDP Per Capita ของคนไทย ในปี 2566 ลงไปด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • ประมาณการเดิม รายได้ต่อหัวคนไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 262,633.3 บาทต่อคนต่อปี  
  • ประมาณการใหม่ รายได้ต่อหัวคนไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 259,409.3 บาทต่อคนต่อปี
  • หรือมีรายได้ต่อหัว ลดลงจากประมาณการเดิม 3,224 บาทต่อคนต่อปี

ทั้งนี้หากเทียบประมาณการรายได้ต่อหัว หรือ GDP Per Capita ของคนไทย ในปี 2566 เป็นดอลลาร์สหรัฐ พบว่า 

  • ประมาณการเดิม รายได้ต่อหัวคนไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 7,886.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี  
  • ประมาณการใหม่ รายได้ต่อหัวคนไทย คาดว่าจะอยู่ที่ 7,629.7 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี
  • หรือมีรายได้ต่อหัว ลดลงจากประมาณการเดิม 257.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

 

การประมาณการรายได้ต่อหัว หรือ GDP Per Capita ของคนไทย ในปี 2566 ของ สศช.

สำหรับรายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2566 ในด้านต่าง ๆ สศช. รายงานไว้ดังนี้ 

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

สำหรับการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ในปี 2566 ประกอบไปด้วย

1. การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว 5% ต่อเนื่องจาก 6.3% ในปี 2565 และเป็นการปรับเพิ่มจาก การขยายตัว 3.7% ในการประมาณการครั้งก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของการจ้างงาน และฐานรายได้โดยเฉพาะนอกภาคเกษตรในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ประกอบกับความเชื่อมั่น ผู้บริโภคที่อยู่ในเกณฑ์สูง 

2. การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครัฐบาล คาดว่าจะลดลง 3.1% เทียบกับ การขยายตัว 0.2% ในปี 2565 และเป็นการปรับลดลงจากการลดลง 2.6% ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา สอดคล้องกับการปรับลดสมมติฐานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำภายใต้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2567

การลงทุนรวม 

คาดว่าจะขยายตัว 1.6% ต่อเนื่องจาก 2.3% ในปี 2565 แต่เป็นการปรับลดลงจาก 2.1% ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา แยกเป็น

1. การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัว 1.5% ชะลอลงจาก 5.1% ในปี 2565 และปรับลดลงจาก 1.9% ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออกและการนำเข้าสินค้าตามแนวโน้มการชะลอตัวของปริมาณการค้าโลก และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ยังอยู่ในระดับต่ำ 

2. การลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัว 2% กลับมาขยายตัวจากการลดลง 4.9% ในปี 2565 แต่เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัว 2.7% ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา ตามการปรับลดประมาณการอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 

มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ 

คาดว่าจะลดลง 1.8% เทียบกับการขยายตัว 5.4% ในปี 2565 และการลดลง 1.6% ในการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าปริมาณการส่งออกในปี 2566 จะลดลง 1.8% เทียบกับการลดลง 1.1% ในการประมาณการครั้งก่อน ขณะที่คาดว่าราคาส่งออกจะอยู่ที่ (-0.5%) - 0.5% ปรับจาก (-1%) - 0.0% ในการประมาณการครั้งก่อน

เมื่อรวมกับการปรับลดสมมติฐานรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าปริมาณการส่งออกสินค้า และบริการในปี 2566 จะขยายตัว 5% เทียบกับ 6.9% ในการประมาณการครั้งก่อน และชะลอลงจาก 6.8% ในปี 2565