การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 129 อัตรา

06 ก.ค. 2566 | 06:04 น.

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 129 อัตรา และ อัตราสำรองจำนวน 6 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เช็กขั้นตอนและวิธีสมัครสอบ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ได้เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน 129 อัตรา และ อัตราสำรองจำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

 1. วิศวกร 4 (โยธา)จำนวน 6 อัตรา
  2. วิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
  3. วิศวกร 4 (ไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
  4. วิศวกร 4 (เครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา
  5. วิศวกร 4 (สิ่งแวดถ้อม) จำนวน 2 อัตรา
  6. วิศวกร 4 (อุตสาหการ) จำานวน 1 อัตรา
  7. สถาปนิก 4 จำนวน 2 อัตรา
  8. นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา
  9. นักวิทยาศาสตร์ 4 (เคมี) จำนวน 2 อัตรา
  10.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 8 อัตรา
  11. เศรษฐกร 4 จำนวน 5 อัตรา
  12. นักวิเคราะห์ระบบงาน 4 จำนวน 8 อัตรา
  13. นิติกร 4 จำนวน 6 อัตรา
  14. นักบริหารงานทั่วไป 4 จำนวน 8 อัตรา
  15. นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 1 อัตรา
  16. บุคลากร 4 จำนวน 1 อัตรา
  17. วิทยากรฝึกอบรม 4 จำนวน 2 อัตรา
  18. ผู้ตรวจสอบ 4 จำนวน 5 อัตรา

 

เปิดรับสมัครวันไหน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12- 22 กรกฎาคม 2566

ช่องทางรับสมัครและวิธีการสมัคร

 • เปิดรับสมัครทาง อินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 22  กรกฎาคม 2566  ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้ วันหยุดราชการ
 • เข้าไปที่เว็บไชต์ http://pwa.jobthaigov.com
 • กรอกข้อความและอัพโหลดไฟล์เอกสารตามที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)