ครม.ถกปมรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมจับตาสถานการณ์การเมือง

04 ก.ค. 2566 | 23:03 น.

จับตาวาระครม.วันนี้ มหาดไทย เตรียมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมติดตามสถานการณ์การเมือง หลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เคาะประธานสภา-รองประธานสภาแล้ว

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีเรื่องที่น่าสนใจ คือ กระทรวงมหาดไทย เตรียมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ รถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้ามายังที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

ขณะเดียวกันยังต้องติดตามสถานการณ์การเมืองภายหลังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วานนี้ซึ่งถือเป็นวันแรกของการประชุม ได้มีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว

โดยตำแหน่งประธานสภานั้น สภาผู้แทนราษฎร เลือกนายวันมูฮัมหมัดนอร์มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่วนตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง คือ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคก้าวไกล และ รองประธานสภาคนที่ 2 คือ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย

ทั้งนี้คาดว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เตรียมส่งรายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 3 คนมายังนายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการตามกระบวนการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

ส่วนเรื่องอื่น ๆที่สำคัญและเสนอเข้ามาให้ที่ประชุมครม.พิจารณา มีดังนี้

วาระเพื่อพิจารณา 

กระทรวงพาณิชย์ : เสนอขออนุมัติงบกลาง สำหรับเบิกจ่ายโครงการติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำมันปาล์ม เพื่อบริหาร จัดการและควบคุมสต๊อกน้ำมันปาล์ม งวดที่ 3 และงวดสุดท้าย

กระทรวงการคลัง : เสนอร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชกำหนดการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร พ.ศ.2566 

กระทรวงมหาดไทย : เสนอการนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะมาใช้ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก บริเวณหนองตาเหี่ยม ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กพม.) : เสนอการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนักงาน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ กพม.

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) : เสนอขอรับจัดสรรงบกลาง สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลลากรภาครัฐ ของสำนักงาน กสม.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) : เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (เพิ่มเติม)

 

ภาพประกอบข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล

วาระเพื่อทราบ

กระทรวงการคลัง : เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

กระทรวงดิจิทัลฯ : เสนอร่างกฎกระทรวงสำมะโนหรือสำรวจตัวอย่างการเกษตร พ.ศ. ....

กระทรวงอุตสาหกรรม : เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ….

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : เสนอการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม