svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.ใส่เกียร์ว่างตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ผู้ว่าฯกฟผ. ให้รอรัฐบาลใหม่

06 มิถุนายน 2566

ครม.รับทราบมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เบรกตั้ง “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ผู้ว่าฯกฟผ. แทนคนปัจจุบัน ที่จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 รอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีวาระเสนอเข้ามาโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อให้ที่ประชุมครม.รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) คนใหม่ของนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ แม้ว่าจะผ่านการอนุมัติจากครม.ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในรายละเอียดของเรื่อง ระบุว่า ตามผลการพิจารณาของ กกต. ไม่อนุมัติตามที่ ครม.เสนอเนื่องจากพิจารณาแล้วว่ายังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบัน นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าฯ กฟผ.คนปัจจุบัน จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ดังนั้น กกต. จึงให้รอให้รัฐบาลใหม่พิจารณา  

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ในการประชุมครม. วันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบมติเรื่องนี้ของ กกต. แล้ว และไม่ได้มีข้อขัดข้อง หรือมีความเห็นต้องเสนออะไรไปเพิ่มเติม เพราะการพิจารณาของ กกต. ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และต้องยึดตามมตินั้น และต้องรอให้รัฐบาลใหม่มาพิจารณา เพราะผู้ว่าฯ กฟผ.คนปัจจุบัน ยังมีวาระดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566

สำหรับการแต่งตั้ง นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่นั้น ที่ประชุมครม.ได้อนุมัติการแต่งตั้งตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ โดยการดำรงตำแหน่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป และได้รับผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

หลังจาก กฟผ. ได้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง และเสนอชื่อนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ เป็นอันดับหนึ่ง เฉือนเอาชนะคู่แข่งที่ลงสมัครอีก 3 รายคือ นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการด้านเชื้อเพลิง นายทิเดช เอี่ยมสาย รองผู้ว่าการด้านพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน และ นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

โดยนายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเทคนิควิศวกรรม การพัฒนาและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทำงานที่ผ่านมา ปี 2560 – 2561 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ก่อนจะขึ้นมา ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการฯในปัจจุบัน