ส่งออกข้าวไทย 4 เดือน พุ่ง 14.41% “พาณิชย์”ลุยกิจกรรมยอดต่อ

24 พ.ค. 2566 | 18:45 น.

ส่งออกข้าวไทย 4 เดือน 2.62 ล้านตัน เพิ่ม 14.41% มูลค่า 4.8 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 23.29% หลังผู้นำเข้าแห่ซื้อ สนองความต้องการข้าวในประเทศและรักษาความมั่นคงด้านอาหาร มั่นใจส่งออกทั้งปี 7.5-8 ล้านตัน เตรียมลุยจัดกิจกรรมดันส่งออก

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในช่วง 4 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-เม.ย.) ไทยส่งออกข้าวได้ปริมาณ 2.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกปริมาณ 2.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.41%

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

มีมูลค่าการส่งออก 48,612 ล้านบาท หรือ 1,436 ล้านดอลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 23.29% และ 19.37% ตามลำดับ โดยตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญ ได้แก่ อิรัก อินโดนีเซีย แอฟริกาใต้ สหรัฐฯ และจีนสำหรับ

ปัจจัยที่ทำให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากประเทศผู้นำเข้าข้าวสำคัญยังคงมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้าวในประเทศและรักษาความมั่นคงทางอาหาร และราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ด้วยปริมาณผลผลิตข้าวไทยเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเพาะปลูก

ส่งออกข้าวไทย 4 เดือน พุ่ง 14.41% “พาณิชย์”ลุยกิจกรรมยอดต่อ

แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ค่าเงินบาท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทางการแข่งขันด้านราคา  ทั้งนี้ ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2566 กรมฯ และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้คาดการณ์ปริมาณส่งออกข้าวไทยที่ 7.5–8.0 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อผลักดันการส่งออกข้าวให้เพิ่มมากขึ้น กรมฯ มีแผนกิจกรรมเดินหน้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติสัญจรในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ส่งออกข้าวไทย 4 เดือน พุ่ง 14.41% “พาณิชย์”ลุยกิจกรรมยอดต่อ

การจัดคณะผู้แทนเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และแอฟริกาใต้ และการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เช่น งาน China–ASEAN Expo (จีน) งาน Fine Food (ออสเตรเลีย) และงาน ANUGA (เยอรมัน) เป็นต้น