World Bank จัด "ไทย" อันดับ 34 ความสามารถโลจิสติกส์โลก

02 พ.ค. 2566 | 09:04 น.

World Bank เผยอันดับประเทศที่มีความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ระดับโลก ไทยมาเป็นอันดับ 34 โดยได้อันดับต่ำสุดด้านการตรงต่อเวลา


ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) จัดให้ ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 34 ของ ดัชนีความสามารถทางโลจิสติกส์ โดยพบไทยได้คะแนนสูงสุดด้านความสามารถส่งสินค้าไปต่างประเทศอยู่ที่ 22 ส่วนอันดับด้านความตรงต่อเวลาต่ำสุดอยู่ที่ 46

ขณะประเทศที่ครองแชมป์อันดับ1ของโลกด้านความสามารถโลจิสติกส์ คือ สิงคโปร์ ส่วนประเทศที่รั้งอันดับท้ายสุด คือ ลิเบีย

สำนักข่าวอิศรา (ww.isranews.org)รายงานวันนี้ (2 พ.ค.)เกี่ยวกับการจัดอันดับในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ระบุว่า ธนาคารโลก(World Bank) ได้มีการจัดทำดัชนีขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ใน 139 ประเทศทั่วโลกประจำปี 2566 พบว่า ประเทศไทยได้อันดับที่ 34 โดยมีคะแนนทั้งสิ้น 3.5 คะแนน 

เมื่อพิจารณาในส่วนรายละเอียดของคะแนนนั้นพบว่า ไทย ได้อันดับในด้านต่าง ๆดังนี้

 • ส่วนของพิธีการศุลกากรอยู่ที่อันดับ 31
 • อันดับด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 25
 • อันดับด้านการขนส่งไปยังต่างประเทศอยู่ที่ 22
 • อันดับด้านการแข่งขันโลจิสติกส์อยู่ที่ 38
 • อันดับเกี่ยวกับการติดตามสินค้าอยู่ที่ 34 และ
 • อันดับด้านความตรงต่อเวลาอยู่ที่ 46

ทั้งนี้ มีประเทศอื่นๆที่มีอันดับ 34 เทียบเท่าประเทศไทย ได้แก่ ประเทศบาห์เรน ประเทศลัตเวีย และประเทศการ์ตา

ส่วนอันดับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือว่า "อาเซียน" นั้น พบว่า

 • สิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ได้อันดับหนึ่งโลจิสติกส์ของโลก ได้ 4.3 คะแนน
 • ตามมาด้วย มาเลเซีย ได้อันดับที่ 26 ได้ (3.6 คะแนน)
 • เวียดนาม กับ ฟิลิปปินส์ ได้อันดับที่ 43 (3.3 คะแนนเท่ากัน)
 • อินโดนีเซีย ได้อันดับที่ 61 (3 คะแนน)
 • ลาวและกัมพูชา ได้อันดับที่ 115 (2.4 คะแนนเท่ากัน)

ส่วนประเทศที่ได้คะแนนรั้งท้ายที่สุด ได้แก่ประเทศลิเบีย อยู่ในอันดับที่ 138 ได้คะแนนไป 1.9 คะแนน

หมายเหตุ:เนื่องจากมีหลายประเทศที่มีคะแนนเท่า ๆ กัน จึงทำให้ไม่มีบางอันดับ อาทิ ไม่มีประเทศที่ได้อันดับที่ 4 ในการจัดอันดับครั้งนี้

ที่มา สำนักข่าวอิศรา / เวิลด์แบงก์