ปล่อยแล้ว ขบวนรถไฟครั้งประวัติศาสตร์ 5 วัน "ทุเรียน" จากมาบตาพุดถึงกว่างโจว

19 เม.ย. 2566 | 10:45 น.

ปล่อยขบวนรถไฟ ครั้งประวัติศาสตร์ ส่งทุเรียน 25 ตู้ 625 ตัน จากมาบตาพุด ใช้เวลาแค่ 5 วัน  สู่ปลายทาง กว่างโจว PAS พร้อมลุยโอกาสทองธุรกิจขนส่งทางราง เชื่อมการค้าโลก

 

รัฐบาลให้ความสำคัญ กับการลงทุนโครงข่ายระบบราง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าได้ในปริมาณมาก  ประหยัดต้นทุนพลังงาน   รวดเร็ว และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทางเลือกใหม่ในการกระจายสินค้าผลิตผลทางการเกษตรชองไทยให้ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันเมื่อเทียบกับการขนส่งผ่านระบบอื่น

  เช่นเดียวกับ  บริษัท แพน -เอเชีย ชิลล์ โรด จำกัด หรือ PAS  ผู้นำการให้บริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าทุกประเภทแบบครบวงจร จุดประกายช่องทางการเติบโตของธุรกิจ การขนส่งสินค้าผ่านระบบราง จากการร่วมทุนกับพันธมิตร ประกอบด้วย บริษัท GML หรือบริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท เก้าเจริญ เทรน ทรานสปอร์ต จำกัด

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566  ถือฤกษ์ เวลา 8.30 น.  ทำพิธีปล่อยขบวนรถไฟ รอบปฐมฤกษ์  จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่องาน “Opening of Thailand – Laos – China International Freight Train”  ณ สถานีรถไฟมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ขนทุเรียน จำนวน 25ตู้หรือ กว่า 625 ตัน

มีจุดหมายปลายทางที่กว่างโจ ประเทศจีน   ที่มี ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ลั่นระฆัง ซึ่งเป็นสัญญลัษณ์  เปิดเส้นทางเดินขบวนรถสายประวัติศาสตร์ ที่มีการขนส่งทุเรียนส่งออกทางรางข้ามไปยังประเทศจีนครั้งแรก

พิธีปล่อยขบวนรถไฟ ส่งทุเรียนจากมาบตาพุด ไปจีน

ทั้งนี้ผู้แทน รฟท.ระบุว่า การขนส่งทางรางถือเป็นทางเลือกการขนส่งสินค้าผลิตผลทางการเกษตรที่ดีที่สุดเพราะปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว ร่นระยะเวลาเดินทาง ลดมลพิษทางอากาศ  ที่ภาครัฐเล็งเห็นความสำคัญและมีแผนขยายโครงข่ายต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเส้นทางที่ประเทศเพื่อนก่อสร้างและเปิดให้บริการเดินรถไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันรฟท.ให้การสนับสนุนภาคเอกชนประชาชนให้ได้รับความสะดวกจากการใช้บริการสูงสุด

สอดคล้องกับ นายไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์  การผู้จัดการบริษัทโกลลอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด ระบุว่า นับเป็นความร่วมมือ ครั้งสำคัญ  ที่มีการขนส่งสินค้า เชื่อมต่อระบบรางจาก อาเซียนสู่ยุโรป โดยเริ่มจาก ประเทศไทยที่บริเวณสถานีรถไฟมาบตาพุด จังหวัดระยอง ปลายทางที่กว่างโจ ประเทศจีน

โดยที่ผ่านมา ปตท.ได้มีการลงนาม กับประเทศในแถบอาเซียน อย่าง สปป.ลาว  จีน  ซึ่งเป็นการขนส่ง ทุเรียนไปกว่างโจทางรางครั้งแรก และเป็นทางเลือกที่ดี นอกจากทางเรือ และทางรถ 

"มองว่า เป็นทางเลือกของเกษตรกร ไทยที่จะถึงมือผู้บริโภค ได้เร็ว ราคาถูก  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพื่อการส่งออกผ่านระบบราง"

ขบวนรถประวัติศาสตร์ ขนทุเรียน จากมาบตาพุดข้ามไปกว่างโจว

เช่นเดียวกับนายธีระพงษ์ เตชาเสถียร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัทแพน -เอเชีย ชิลล์ โรด จำกัด อธิบายว่า การขนส่งสินค้าผ่านระบบรางข้ามไปยังประเทศจีนโดยมีปลายทางที่กว่างโจ  บริษัทมีความพร้อม และเตรียมขยายตู้สินค้าห้องเย็นรองรับกับความต้องการ สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  

ทั้งนี้การลงทุนในธุรกิจขนส่งทางราง มองว่าเป็นโอกาสที่ภาครัฐได้ลงทุนระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะระบบราง ซึ่งปัจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยสามารถเชื่อมเข้ากับระบบ รถไฟของสปป.ลาวและไปจีนได้ทันทีและหาก โครงการรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงของไทยแล้วเสร็จหรือมีการขยายโครงข่ายเพิ่มขึ้นเชื่อว่าไทยเป็นฮับของการขนส่งทางรางในภูมิภาคนี้

  "PAS ได้ร่วมมือกับบริษัทในเครือ จัดเตรียมตู้เย็นคอนเทนเนอร์     ประมาณ 700-1,000 ตู้ ไว้รองรับให้กับผู้ส่งออกผลไม้ไทย โดยเฉพาะทุเรียน , มังคุด และอาหารทะเลแช่แข็ง ซึ่งสามารถให้บริการขนส่งทางรถไฟ ตลอดเส้นทางระหว่างประเทศไทย สู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยแบ่งเป็นเส้นทางมาบตาพุด - คุณหมิง   ใช้ระยะเวลา 3-4 วัน  ,     มาบตาพุด – ฉงชิ่ง  ใช้ระยะเวลา 4-5 วัน  และมาบตาพุด - กว่างโจว  ใช้ระยะเวลา 5-6 วัน   ในราคาที่ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า และปลอดภัยกว่า"

 สำหรับบริษัท PAS มุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านโลจิสติกส์  หรือการบริการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม อาทิ ผู้ส่งออกรายใหญ่ , ผู้ส่งออกรายย่อย หรือกลุ่มเกษตรกรที่ต้องการส่งออก สามารถส่งออกได้ ด้วยระบบ Door To Door Service หรือรูปแบบการบริการรับส่งสินค้า ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ทั้งผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า โดยบริษัท PAS จะให้บริการจัดการไปรับสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้า รวมไปถึงจัดการเอกสารให้เบ็ดเสร็จ ไปจนถึงการเดินพิธีการศุลกากร จนนำสินค้าของผู้ส่งออก ไปส่งถึงมือลูกค้าปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย

 นอกจากนี้ บริษัท PAS ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ   พันธมิตรในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว  มาเลเซีย และกัมพูชา เพื่อสร้างรากฐานด้านโลจิสติกส์ หรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีศักยภาพและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มลูกค้า เพื่อจะช่วยขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

อีกทั้งยังเป็นผู้นำที่ให้บริการธุรกิจด้านการขนส่งที่หลากหลาย ได้แก่ 1.การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ แบบปกติ และตู้ Reefer  2.การให้บริการขนส่งสินค้าแบบมัลติโมดัลทรานสปอร์ต หรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  3.การบูรณาการในเชิงหุ้นส่วนด้านบริษัท ที่ระบบรางเชื่อมต่อถึง  และ 4.การพัฒนาระบบดิจิตอล สามารถตรวจสอบการขนส่งออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ประกอบกับบริษัท PAS มีกลุ่มบริษัทในเครือ ที่ให้บริการด้านการขนส่งแบบครบวงจร ทั้งการขนส่งภายในประเทศ  การบริการดำเนินงานพิธีการกรมศุลกากรสำหรับการนำเข้าและส่งออก รวมไปถึงการให้บริการคลังสินค้าให้เช่า เพื่อให้กลุ่มลูกค้าได้มีทางเลือกในการเลือกใช้บริการได้อย่างครอบคลุม

 อย่างไรก็ตาม บริษัท PAS และบริษัทในเครือกลุ่มพันธมิตร พร้อมและมุ่งมั่นให้บริการ ด้านการขนส่งทั้งทางทะเล , ทางบก และทางอากาศ รวมถึงมุ่งเน้นพัฒนาและการก้าวเป็นผู้นำให้บริการด้านโลจิสติกส์ ด้วยศักยภาพของบุคลากร  และด้วยความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่นำเข้ามาใช้สนับสนุนด้านการด้านขนส่ง รวมไปถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการ  สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และสถานการณ์โลกที่มีวิวัฒนาการอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ผู้บริหาร

เปิดแล้ว