ครั้งแรกในรอบ20ปี! JTC ไทย-อินเดีย 20เม.ย.นี้

19 เม.ย. 2566 | 06:42 น.

พาณิชย์นัดถก JTC ไทย-อินเดีย ครั้งแรกในรอบ20ปี  20เม.ย.นี่เน้นแก้ปัญหานำเข้า เปิดตลาดเกษตรและปศุสัตว์ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยได้เตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งถือเป็นการประชุมในรอบเกือบ 2 ทศวรรษ นับจากการประชุมในปี 2546 ที่อินเดียเป็นเจ้าภาพ วาระการหารือที่สำคัญ อาทิ การแก้ปัญหามาตรการจำกัดการนำเข้า การเปิดตลาดสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ การลงนามและตราประทับอิเล็กทรอนิกส์ในหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด การยอมรับมาตรฐานสินค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (การถ่ายทำภาพยนตร์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เหตุผลหลักที่การประชุม JTC เว้นว่างมานาน เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา สองประเทศเข้าสู่การเจรจา FTA ไทย – อินเดีย และ FTA อาเซียน – อินเดีย

ซึ่งต่อมา ในปี 2563 ทั้งสองฝ่ายตกลงรื้อฟื้นการประชุม JTC ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นกลไกหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยการประชุม JTC ครั้งนี้ จึงมีความสำคัญต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการค้าของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย

ครั้งแรกในรอบ20ปี! JTC ไทย-อินเดีย 20เม.ย.นี้

ทั้งนี้ ระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา อินเดียมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างมาก โดยปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก มีมูลค่าเศรษฐกิจถึง 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจำนวนประชากรเป็นอันดับ 1 ของโลก (ประชากรมากกว่า 1,417.17 ล้านคน คิดเป็น 17% ของประชากรโลก) และมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและนโยบายปฏิรูปทางการเงิน ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีทั้งแรงงาน วิทยาการ และงบประมาณ ส่งผลให้ในปี 2565 อินเดียถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 63 ของความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) จาก 190 ประเทศ (ข้อมูลจาก World Bank)

ครั้งแรกในรอบ20ปี! JTC ไทย-อินเดีย 20เม.ย.นี้

นปี 2565 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 17,702.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+18.06%) โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 10,524.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 7,178.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย อาทิ เม็ดพลาสติก ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ เคมีภัณฑ์ อัญมณีและเครื่องประดับ และเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้าสำคัญของอินเดีย อาทิ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะ และเคมีภัณฑ์ สำหรับในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 การค้าระหว่างไทยและอินเดีย มีมูลค่า 2,692.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอินเดีย มูลค่า 1,619.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินเดีย มูลค่า 1,073.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ