svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮ ครม.เติมเงินค่าก๊าซหุงต้มเพิ่ม 100 บาท

14 มีนาคม 2566

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เติมเงินช่วยเหลือ ค่าก๊าซหุงต้ม (LPG) เพิ่ม 100 บาท/คน/3 เดือน

เป็นเพราะ  ราคาก๊าซหุงต้ม หรือ ก๊าซ LPG ยังอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งส่งกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู่ในระดับสูงและลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 14 มีนาคม  2566 ว่า ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 20 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน  2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ  7.5  ล้านราย รวมเงิน 150 ล้านบาท เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  จากเดิม 80 บาท/คน/3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน  2566 โดยคาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ใน วันที่ 1 เมษายน 2566 นี้

สำหรับมติ ครม. 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ให้ความเห็นชอบการจัดสรรประชารัฐสวัสดิการใหม่ ประกอบด้วย 

  • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า 300 บาท/คน/เดือน ทั้งกทม. และต่างจังหวัด
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/3 เดือน ทั้งกทม. และต่างจังหวัด
  • วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภท  รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ,รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  ,รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (Bangkok Mass Transit System : BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (Metropolitan Rapid Transit : MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด  , รถไฟ  , รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร  ,รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน ,  รถสองแถวรับจ้างม และ (เรือโดยสารสาธารณะ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ
  • เงินชดเชยค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เงินชดเชยค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท