เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งพุ่งแรงในบราซิลปี 66

13 มี.ค. 2566 | 04:19 น.

พาณิชย์เปิด 6สินค้าดาวรุ่งในบราซิลปี 66 ชี้ไทยมีโอกาสส่งออก แต่ต้องจับตาคู่แข่งอย่างจีนและจีนไทเปที่มีความได้เปรียบด้านราคา เตรียมเชิญผู้นำเข้าบราซิลร่วมงาน TAPA ขอผู้ผลิต ผู้ส่งออกติดตามใกล้ชิด

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผย กรมฯ สำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล ถึง 6 สินค้าดาวรุ่งในบราซิลในปี 2022-2023 และโอกาสในการขยายตลาดส่งออกสินค้า 6 กลุ่มดังกล่าวของไทยเข้าสู่ตลาดบราซิล

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์นครเซาเปาโลได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สินค้าดาวรุ่ง 6 สินค้า ที่มีแนวโน้มเติบโตในตลาดลาตินอเมริกา ตั้งแต่ปี 2023 จนถึงปี 2030 ได้แก่ 1. โฮมเธียเตอร์และโปรเจคเตอร์ 2. รถยนต์ไฟฟ้า 3. ผลิตภัณฑ์โภชนาการการกีฬา 4. เครื่องสําอาง 5. รถจักรยานยนต์ และ 6. วิดีโอเกม

 แนวโน้มการเติบโตของ 6 สินค้าดาวรุ่งดังกล่าว พบว่า หลายสินค้าไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออก จึงมีโอกาสในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดบราซิลได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่มีการขยายตัวในตลาดบราซิลและเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยไปตลาดบราซิลที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งพุ่งแรงในบราซิลปี 66

แม้บราซิลจะเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อ แต่รถจักรยานยนต์ก็ยังเป็นสินค้ายอดนิยมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย รวมถึงชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ด้วย ซึ่งไทยต้องจับตาคู่แข่งในตลาดอย่างจีน และจีนไทเป เพราะผู้นำเข้าบราซิลจะใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักมากกว่าคุณภาพในการตัดสินใจนำเข้า ดังนั้น สินค้าไทยอาจต้องแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งที่มีสินค้าคล้ายคลึงกัน

 

เปิดโพย 6 สินค้าดาวรุ่งพุ่งแรงในบราซิลปี 66

สำหรับช่องทางในการเข้าสู่ตลาด และการเปิดตัวสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดบราซิลเพิ่มขึ้น ทูตพาณิชย์ได้แจ้งมายังกรมฯ ว่า ขณะนี้ได้มีการเชิญชวนผู้นำเข้าบราซิลให้เข้าร่วมงาน TAPA เพื่อใช้โอกาสได้แสวงหาคู่เจรจาทางการค้ากับผู้ส่งออกไทย และสามารถเพิ่ม suppliers รายใหม่จากไทยที่มีศักยภาพได้มากขึ้น ขอให้ผู้ผลิตและผู้ส่งออกที่สนใจติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด