เช็คช่องทางจ่ายเงินสมทบ"ประกันสังคม"มาตรา 40 ดูที่นี่

15 มี.ค. 2566 | 04:20 น.

สำนักประกันสังคม อัปเดตช่องทางจ่ายเงินสมทบ มาตรา 40 ผู้ประกันตน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ ครบจบทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

สำนักประกันสังคม รวบรวมช่องทางนำจ่ายเงินสมทบ ผู้ประกันตนมาตรา 40 สะดวกช่องทางไหน ดูเลย

เช็คช่องทางจ่ายเงินสมทบ\"ประกันสังคม\"มาตรา 40 ดูที่นี่

ช่องทางการนำจ่าย 

เคาน์เตอร์ธนาคาร

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

หน่วยบริการ

-ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ( 7-11 )

-โลตัส

- เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม

- เคาน์เตอร์ บุญเติม Bill Payment

- ตู้บุญเติม

หักจากบัญชีธนาคาร

-ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Mobile Application 

-Shopee
 
กรณีที่ขาดเงินสมทบ หรือไม่ได้ส่งเงินสมทบต่อเนื่อง จะไม่สิ้นสภาพความเป็นผู้ประกันตนแต่การใช้สิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละกรณี สามารถนำส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือนปัจจุบันเป็นต้นไป จะไม่สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้

ผู้ประกันตน ม.40

ผู้ประกอบการอิสระ

สิทธิประโยชน์ 3-5 กรณี

  • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
  • คลอดบุตร
  • ทุพพลภาพ
  • เสียชีวิต
  • สงเคราะห์บุตร

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน - Social Security Office