svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธ.ก.ส. พร้อมโอนเงิน ดูไทม์ไลน์ที่นี่

22 มกราคม 2566

เช็คเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ธ.ก.ส. ประทาย พร้อมโอนเงิน ให้กับผู้ประสบภัยในปี 2565 ดูไทม์ไลน์โอนเงินทั้งหมดที่นี่

ความคืบหน้าเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 2565  ภายหลังจาก ณะรัฐมนตรี  หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงฤดูฝนปี 2565 ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งหมด 1.8 ล้านไร่ ในพื้นที่จำนวน 38 จังหวัด 285 อำเภอ 1,583 ตำบลจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ นครสวรรค์ สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร 

โดยโอนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมในอัตราดังนี้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม หลังปริมาณน้ำในหลายพื้นที่ลดลงเป็นปกติ เพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีอัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 1,340 บาทต่อไร่ /พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่ /ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 4,048 บาทต่อไร่

ล่าสุด ธ.ก.ส.สาขาประทาย แจ้งการโอนเงินเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ตามที่เกิด อุทกภัย(น้ำท่วม) พื้นที่การเกษตร โดยท่านเกษตรกรสามารถเบิกถอนเงินผ่านตู้ ATM ได้ทุกตู้ธนาคาร ส่วนการเบิกถอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ที่ ธ.ก.ส. สาขา

ไทม์ไลน์โอนเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วม ดังนี้

  • ตลาดไทร  จำนวน  464 ราย วันที่  19 มกราคม 2566
  • ทุ่งสว่าง , โคกกลาง , โนนเพ็ด  จำนวน 502  วันที่ 20 มกราคม 2566ดอนมัน , ประทาย , กระทุ่มราย  จำนวน 433 ราย วันที่  23 มกราคม 2566
  • นางรำ , หนองค่าย , เมืองโดน  จำนวน 490 ราย  วันที่  24 มกราคม 2566
  • สามารถใช้บัตร ATM เบิกถอนเงินสดได้ทุกตู้ธนาคารได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กเงินเยียวยาน้ำท่วม

 

หรือเช็คสิทธิ์คลิกไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/

กรอกเลขที่บัตรจำนวน 13 หลัก

คลิก ค้นหา

เยียวยาเงินน้ำท่วม

อย่างไรก็ตามข้อมูลรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น (ณ วันที่ 23 พ.ย. 65) พบว่า ภาพรวมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศได้รับผลกระทบ มีจำนวน 65 จังหวัด คิดเป็นพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 5,595,011.75 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 3,683,924.50 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 1,818,243.50 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 92,843.75 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 668,250 ราย ให้ความช่วยเหลือเสร็จสิ้นแล้ว 30 จังหวัด ด้วยงบประมาณท้องถิ่น อาทิ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน แพร่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และ แม่ฮ่องสอน ส่วนจังหวัดอื่น ๆ กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด.