svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์ไม่ผ่าน อุทธรณ์ได้หรือไม่ดูเลย

18 มกราคม 2566

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คสิทธิ์ไม่ผ่าน ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้หรือไม่อ่านรายละเอียดที่นี่มีคำตอบ

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566 โดยขณะนี้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติจาก 46 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 44.51 ล้านราย

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

หน่วยรับลงทะเบียน 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธ.ออมสิน ,ธ.ก.ส., ธ.กรุงไทย,สำนักงานคลังจังหวัด,ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร, และศาลาว่าการเมืองพัทยา

โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือความคืบหน้าต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หรือติดต่อที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 , 08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.).

ที่มา:กระทรวงการคลัง