บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศผลคนใหม่วันไหนดูที่นี่

31 ม.ค. 2566 | 11:09 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ประกาศผลคนใหม่วันไหน หลัง กระทรวงการคลัง เข้มตรวจสอบสิทธิบัตรคนจน ดูรายละเอียดที่นี่

ใกล้งวดเข้ามาทุกที่แล้วสำหรับประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คนใหม่ โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ออกมาเปิดเผยชัดเจนแล้วจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2566

เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ออกมาชี้แจงถึง่ความคืบหน้าการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ว่า กระทรวงการคลังได้รับผลการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 46 แห่ง อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) ต่าง ๆ เป็นต้น เรียบร้อยแล้ว

 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย ซึ่งการประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 มีความครอบคลุมและมีการตรวจสอบที่ละเอียดกว่าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในอดีต

เนื่องจากมีการใช้เกณฑ์ครอบครัวเข้ามาพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิมที่พิจารณาเฉพาะเกณฑ์บุคคล โดยครอบครัว หมายถึง ผู้ลงทะเบียน คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส และบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมคุณสมบัติสำหรับเกณฑ์บุคคล ได้แก่ การมีบัตรเครดิต และภาระหนี้สินของผู้ลงทะเบียน ซึ่งการพิจารณาการตรวจสอบสิทธิของผู้ลงทะเบียนในครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์บุคคลก่อน หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของคู่สมรสและบุตรที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ (หากมี) ตามเกณฑ์ครอบครัวในขั้นตอนต่อไป ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 มีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น โดยเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

สำหรับการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566  กระทรวงการคลัง กำหนดให้ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 44.51 ล้านราย สามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนใหม่ได้ภายในเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 คนใหม่

ขั้นตอนตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ล่าสุดวันนี้ 30 มกราคม 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กระทรวงการคลัง ได้กำหนดประกาศตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบ 2 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 48 หน่วยงาน ได้ประมวลผลข้อมูลผู้ลงทะเบียนกว่า 44.51  ล้านราย ส่งกลับไปยังกระทรวงการคลัง แล้ว

โดย นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประกาศผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้น ขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งมาที่คณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมพิจารณาแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อ

ล่าสุดวันนี้ 31 มกราคม 2566 มีความขัดเจนจาก กระทรวงการคลัง แล้วว่า เลื่อนประกาศลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากมีการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบสิทธิหลายหน่วยงาน เพื่อให้การตรวจสอบมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนั้น การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการฯ ปี 2565 จะเลื่อนออกไปก่อน

ที่มา: กระทรวงการคลัง