สรุปผู้ประกันตนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2565

11 ม.ค. 2566 | 04:24 น.

สำนักงานประกันสังคม สรุปผู้ประกันตนประกันสังคม เดือนธันวาคม 2565 มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภทในระบบแล้ว 24.39 ล้านคน

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สรุปจำนวนผู้ประกันตนประกันสังคม ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ประจำเดือนธันวาคม 2565  มีผู้ประกันตนทั้ง 3 ประเภทในระบบแล้ว 24,398,835 ล้านคน แบ่งเป็น 3 ประเภท 

 

ผู้ประกันตน ม.33

ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง

สิทธิประโยชน์ 7 กรณี

 • ประสบภัยอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ
 • ว่างงาน

จำนวน 11,638,041 คน

 

ผู้ประกันตน ม.39

เคยเป็นผู้ประกันตน ม.33 ส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

สิทธิประโยชน์ 6 กรณี

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร
 • ชราภาพ

จำนวน 1,879,744 คน

 

ผู้ประกันตน ม.40

ผู้ประกอบการอิสระ

สิทธิประโยชน์ 3-5 กรณี

 • ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 • คลอดบุตร
 • ทุพพลภาพ
 • เสียชีวิต
 • สงเคราะห์บุตร

จำนวน 10,881,050 คน 

 

สรุปผู้ประกันตนเดือนธันวาคม 2565